Fasvnuk Status In Marathi: नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? आशा करतो कि तुम्ही सर्व आनंदी असाल. आजच्या या लेखात आपण फसवणूक मराठी स्टेट्स पाहणार आहोत. आजचे हे युग कलयुग चालू आहे, त्यामुळे पुण्य कमी झाले आहे आणि पाप हे वाढत आहे. यामुळे तर फसवणूक होत आहे.

मित्रांनो फसवणूक हि फक्त प्रेमात नाही होत तर ती सर्व ठिकाणी चालू आहे. पण जर फसवणूक हा शब्द ऐकला तर सर्वात पहिले आपल्या समोर प्रेमाचे उदाहरण येत असते. कारण आजचे हे प्रेम राधा कृष्ण सरेखे नाही आहे. यात खूप कमी लोक असता जे मनापासून आणि खर प्रेम करतात.

जर मित्रांनो, तुम्ही पण फसवणूक मराठी स्टेट्स – Fasvnuk Status in Marathi च्या शोधात असाल तर तुम्ही एकदम योग्य ठिकाणी आला आहात. जर तुमची हि कोणी फसवणूक केली असेल तर मित्रांनो तुम्ही योग ठिकाणी आला आहात. तर चला मित्रांनो आता आपण फसवणूक वर छान छान स्टेट्स पाहूया.

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

 तुम्ही तुमचे हृदय कोणाला देता

याची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे..!!

 

 माझ्यावर नाराज असेल तर निघून

 जा आणि मला अजिबात फसवू नकोस…!!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

 फसवणूक करण्यास सोपे आहे

आणि विश्वास ठेवण्यासाठी

काहीतरी अधिक आव्हानात्मक

करून पाहिलं पाहिजे..!!!

 

 तू एक तर मला निवड किंवा सोडून

दे पण माझा विश्वास आणि मला

फसवणूक अजिबात करू नको..!!

 

 नात्यात फसवणूक करू नका

अजिबात आणि जर तुम्ही

आनंदी नसाल तर त्या नात्यांमधून

तुम्ही निघून जा..!!!

फसवणूक सुविचार

Fasvnuk Status In Marathi

 जर तुम्ही एखाद्यावर प्रेम करत

असाल आणि जर तुम्ही त्याला

फसवणूक करू नका फसवणूक

 करायचं असेल तर तुम्ही त्यांना आधी

मोकळा करून द्या..!!

 

 विश्वास हा फक्त कागदासारखा

असतो एकदा त्याचा चुरा झाला

की पुन्हा तो परिपूर्ण अजिबात

होऊ शकत नाही…!!!

 

काही लोक नात्याला व्हिडीओ गेम

 सारखा मानतात ते खेळतात आणि

कंटाळा आला कि फसवणूक करायला

सुरुवात करतात…!!!

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

खूप अभिनंदन तुम्ही मला गमावले त्या बद्दल..!!!

 

काही लोक हे योगायोगाने फसवत

नाहीत तर ते ठरवून फसवले जातात..!!

 

या संपूर्ण जगात काहीही विश्वासह नाही.

कधी तुमचा स्वतःचा जीवाही शेवटी

 तुमचा विश्वासघात करू शकतो..!!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

वचन म्हणजे सर्वकाही

पण एकदा तुटले कि परत अजिबात

जुळू शकत नाही क्षमस्व  म्हणजे काहीच नाही…!!!

 

सर्वांनी हे एकदा लक्षात ठेवा कि

 फसवणूक कराऱ्यांना वाटते कि

प्रत्येक जण पोचवणूक करत असतो

 खोटं बोलणाऱ्यांना असं वाटतं की

प्रत्येक जण हा खोटं बोलतो..!!!

 

 लोक जन्मताच निष्पाप असतात

पण काही परिस्थितीमुळे त्यांची

फसवणूक करू शकते..!!

फसवणूक सुविचार

Fasvnuk Status In Marathi

 नात्यांमध्ये फसवणूक करण्यासाठी

कोणतेही निमित्त अजिबात नसते..!!!

 

 तेव्हा प्रेम खरे असते तेव्हा ते

 अजिबात खोटं बोलत नाही आणि

फसवणूक करत नाही ढोंग करत

नाही आणि तसेच गुप्तता देखील ठेवत नाही..!!

 

 माझा साधा आणि साधा जीवनावर विश्वास खूप होता..!!!

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

 एकदा फसवणूक करणारा नेहमी

 फसवणूक करत असतो तर

 त्याच्यावर पुन्हा कधीच विश्वास ठेवू नका…!!!

 

 फसवणूक करून जिंकण्यापेक्षा तुम्ही

सन्मानाने अयशस्वी होऊन मला

 खूप अधिक आवडेल..!!

 

 खोटं तुम्ही अजिबात बोलू नका

आणि कोणाची पासून देखील

 करू नका मी असे वचन देऊ

नका की तुम्ही ती अजिबात पाडू

शकणार नाही..!!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

 जेव्हा तुम्ही एखाद्याला फसवत

 असाल तर तेव्हा स्वतःला फक्त

एकच गोष्ट येते ती म्हणजे भीती

आणि अपराधीना…!!

 

 जर तो तुला देखील फसवास

 असेल तर याचा अर्थ लक्षात

 घेतो तुम्हाला पण फसवेल..!!

 

 जर तुम्ही सर्वांशी प्रामाणिक असाल

आणि स्पष्ट असेल तर लोक तुमची

फसवणूक जरूर करू शकतात

 तरी तुम्ही प्रामाणिक आणि स्पष्ट व्हा..!!

फसवणूक सुविचार

Fasvnuk Status In Marathi

 फसवणूक आणि खोटे बोलणे हे

दोघेही संघर्ष नाहीतर ते ब्रेकपची

 कारण आहेत..!!!

 

 मी तुला क्षमा करण्यास पुरेसा

चांगला माणूस आहे परंतु तुझ्यावर

पुन्हा विश्वास ठेवणा इतका मी

अजिबात मूर्ख नाही आहे..!!

 

 माझी फसवणूक करणे ही सर्वात

 वाईट गोष्ट आहे आणि तसेच

 जी कोणीही करू शकते…!!!

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

 कोणती स्त्री ही फसवणूक करणाऱ्यांवर

 प्रेम करू शकत नाही आणि त्याची

किंमत अजिबात चुकूवू शकत नाही…!!!

 

 वेगळे होण्याचे दोन कारण आहेत

फसवणूक आणि खोटं बोलणं

 हे संघर्ष नाही..!!

 

 मला वाटत होतं माझं हृदय फक्त मी

ज्या व्यक्तीवर प्रेम करतो त्या

 व्यक्तींनाच नवे तर माझ्या खऱ्या

मित्रांनी देखील माझं मन तोडले…!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

प्रत्येकजण आपल्या समोर फसवणूक

करत असेल तर आपल्याला देखील

फसवणूक करण्याची गरज वाटते का…!!!

 

 फसवणूक करणाऱ्यांची प्रगती

अजिबात होत नाही कारण त्यांच्या

विरोधात राग बाळगणारे खूप जण

 असतात…!!!

 

 तो तुमच्यावर कसं काय प्रेम करू

 शकतो की जेव्हा तू तुमच्याशी

असं वागतो की तो तुम्हाला अजिबात

आवडत नाही..!!!

फसवणूक सुविचार

Fasvnuk Status In Marathi

 तुम्ही तितके खोटं बोलतात

 की तितके तुम्हाला रागवतात…!!!

 

 खोटं बोलणारा हा स्वतःला जास्त

 फसवत असतो कारण तो विश्वास

ठेवतो की चांगला चरित्राचा माणूस

आहे आपण..!!!

 

 फसवणूक ही एक वेगळी करणारी

गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे माणूस

 दुसऱ्याशी संबंध तोडतो या संबंध

 करू शकत नाही..!!!

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

 जे लोक जेव्हा फसवणूक करतात तेव्हा

ते स्वतःच्या अभिमानाला आणि इतरांशी

 असलेला त्यांचे नातेसंबंध डोक्यात

 आणत असतात..!!!

 

 अविवाहित राहणे हे खोटे बोलण्यापेक्षा

आणि फसवणूक करण्यापेक्षा आणि

अजून एक आहे अनादर करण्यापेक्षा

चांगलेच आहे..!!!

 

 दोन्ही लोकांची समान गुंतवणूक

 केल्याशिवाय तुम्ही नाते जतन करू

 शकत नाही कारण जे कार्यविनात

 करण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करावे

लागतात तर ती एक व्यक्ती प्रयत्न

करणे पुरेसे नाही..!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

 एक खोट्यात मध्ये हजार सत्याना

कलंकित करण्याची ताकद असते..!!!

 

 फसवणूक केल्यामुळे खूप धन्यवाद

तुम्ही भेटला नसता तर दुनियादारी

 मला अजिबात समजली नसती..!!!

 

 निष्काळजी होऊन जाण्यात खरी

मजा असते कारण काळजी करत

असल्याने लोक आपली खूप

फसवणूक करतात..!!

फसवणूक सुविचार

Fasvnuk Status In Marathi

 तुम्ही कोणाला फसवत असतात तेव्हा

 तुमची स्वतःची देखील एक फसवणूक

होत असते..!!

 

 जेव्हा विश्वास मोडतो तेव्हा सॉरी

देखील सुद्धा काहीच करू शकत नाही..!!

 

 असं नको करून तुम्हाला वाटत असेल

 की तुम्ही खूप कमाल केली पण

 तुम्ही मात्र एक नातं गमावला आहे..!!

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

 माझी ओळख माझ्या नावात नाही

तर माझ्या संपूर्ण स्वभावत आहे

 मला दुःख देण्याची नाही तर सर्वांना

हसत ठेवण्याची सवय आहे मला..!!

 

 तू माझ्या चेहऱ्यावरचा हसू आहे

 आणि जे पाहून माझ्या सर्व घरचे

माझ्यावर संशय करत असतात..!!!

 

आजकाल जवळकांनीच धोका दिला

आहे तर काही फरक पडत नाही

कारण आज जे पण पलटण्यात

आणि उद्या माझे दिवस पडतील..!!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

आयुष्य हा एक बुद्धिबळाचा खेळ

आहे जर तुम्ही टिकून राहिला तर

 तुम्हाला चाली रचत राहावे लागतात..!!!

 

 जय मातादी दाखला डोकं आता

 प्रेमात पडायची इच्छा अजिबात

नाही आहे आणि आता जीवनात

फक्त हसत आणि हसत राहायचं

आता परत रडण्याची इच्छा अजिबात

नाही आहे कारण मला फसवलं होतं…!!!

 

 भाग्यशाली आहेत ते ज्यांना शत्रूही

वफादार मिळाला नाही तर मित्र ही

गद्दारच मिळाले होते जे वेळोवेळी

फसवणूक करायचे..!!!

फसवणूक सुविचार

Fasvnuk Status In Marathi

 एक गोष्ट लक्षात ठेवा कधी पण

फसवणूक करणाऱ्यांना संधी आणि

संधी देणाऱ्यांना फसवणूक कधीच

 देऊ नका कारण कधी पण ते तुमची

 फसवणूक करू शकतात किंवा करतील..!!!

 

 एकदा फसवणूक करणाऱ्या लोकांना

 परत आमच्या आयुष्यात येण्याचा

मोका नाही मिळत आणि राहिला

 प्रश्न प्रेमाचा तर ते यापुढे पण

एवढेच राहील तेवढे अधिक होते…!!!

 

 हे तर प्रत्येकांवर येते व फक्त फरक

इतकाच असतो कोणाला वेळ साथ

देते तर कोणाला वेळेवर फसवणूक

मिळते..!!!

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

 मी त्याला माफ केलं होतं कारण माझं

त्याच्यावर प्रेम होतं आणि त्यांनी मला

फसवणूक केली कारण त्याचा दुसरा प्रेम होतं..!!!

 

 माणूस माणसालाच फसवत असतं

 म्हणून फसवणूक देता त्या फक्त

 अपेक्षा ज्या त्या एकमेकांकडून

मिळत असतात…!!

 

 जिथे प्रेम फसवणूक करता तिथे

 फक्त दोस्तीच सहारा देत असते…!!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

 आयुष्यात जे काही करायचं असेल

ते सर्व करा पण एकदा फसवणूक

केलेला व्यक्तीला परत अजिबात

विश्वास देऊ नका..!!!

 

 तुझे जे सर्व प्रॉमिस खोटे आहेत हे

सर्व मला समजले होते पण माहित

नाही का मी त्या खोट्या दुनियेत

खरंच खूप खुश होतो..!!!

 

 हे हृदय किती हायवे असते ज्यांनी

फसवणूक दिली पुन्हा त्यांच्याकडूनच

 प्रेम मिळण्याचे अपेक्षा ठेवत असते…!!!

फसवणूक सुविचार

Fasvnuk Status In Marathi

 एक व्यक्ती तुमची फसवणूक करत

असेल तर ती व्यक्ती परत सुद्धा

तुम्हाला फसवेल याची काळजी घ्या..!!

 

 कोणी चुकून फसवणूक करत नाही

 तर त्या आधी पूर्ण विचार केला जातो..!!!

 

 फसवणूक करणारे लोक हे बाहेरून

 खूप चांगले असतात आणि

आतून खूप वाईट असतात..!!!

Fasvnuk Status in Marathi

Fasvnuk Status In Marathi

 मोबाईल नेटवर्क पण प्रेमात हरकत

आहे जेव्हा गरज नसते तेव्हा फुल

स्पीड असते आणि जेव्हा गरज असते

तेव्हा फसवणूक होते…!!!

 

 चहा बिस्कीट कधी पडेल हे कधी

सांगता येत नाही तसंच एखादी

व्यक्ती कशी फसवणूक करेल हे

कधी सांगता येत नाही..!!!

 

 कोणाची आठवण येणं हे कठीण नाही

आहे पण कठीण ते आहे ते म्हणजे

 मरेपर्यंत साथ देणं आणि असे

मोजकेत असतात जे आयुष्यभर

साथ देत असतात नाहीतर काहीजण

फसवणूक करतात..!!

फसवणूक मराठी स्टेट्स

Fasvnuk Status In Marathi

 समजा तू माझी फसवणूक करण्यात

यशस्वी झाला तर असे समजू नको

की मी मूर्ख होता तसा विचार कर की

 माझा तुझ्यावर किती विश्वास होता

आणि तो मोडला..!!!

हे पण पहा

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात आपण फसवणूक मराठी स्टेट्स – Fasvnuk Status in Marathi पाहिले. आमच्या wishesmarathi07 टीमने पूर्ण रीसर्च करून तुम्हाला फसवणूक मराठी स्टेट्स छान छान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला वरील लेख आवडला असेल तर नक्की शेअर करा. जर आमचे लेखात काही चुकले असेल तर नक्की आम्हाला comment बॉक्स मध्ये सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *