इग्नोर मराठी स्टेट्स Ignore Status In Marathi

Ignore Status In Marathi – इग्नोर मराठी स्टेट्स दोन प्रेम करणारे काही कारणाने एकमेकांपासून जेव्हा दूर होऊन जातात. मग त्या दोघांमधील जे प्रेम संबध असते ते तेव्हा थोडे थोडे कमी होत जाते. मग काय ते दोघ एकमेकांना इग्नोर करत असतात. जेव्हा तुम्हाला कोणी इग्नोर करतात तेव्हा खूप वाईट वाटत असते.

त्यामुळे या लेखात आम्ही तुमच्यासाठी इग्नोर मराठी स्टेट्स – Ignore Status In Marathi घेऊन आलो आहे. जर तुम्हाला हि कोणी इग्नोर करत असेल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे. या लेखात आपण Ignore Status In Marathi, Ignore Quotes In Marathi आणि Ignore SMS In Marathi पाहणार आहोत.

Ignore Status In Marathi

ignore Status In Marathi

चुकीचा रस्ता आणि चुकीचे

माणसं हे अत्यंत गरजेचे आहेत

कारण यामुळे आपल्याला कळतं

की आपल्यासाठी नक्की काय

कोण योग्य आहे…

 

हो मला मान्य आहे आणि तुला

मिळवणं पण जरा रिस्क आहे पण

लग्न करणार तर फक्त मी तुझ्याशीच

करणार हे पण माझं फिक्स आहे..

 

अशा माणसांची काळजी करणं

सोडा ज्या माणसांना तुमची

काळजी पण नाही आहे..

Ignore Quotes In Marathi

ignore Status In Marathi

काही लोक इतके स्पेशल असतात

ना की त्यांनी आपल्याला कितीही

हर्ट केलं तरी पण आपला जीव

त्यांच्यामध्ये अडकलेला असतो..

 

माहिती नव्हतं तुझ्यावर प्रेम होईल

माझं मला तर फक्त तुझी

स्माईल आवडली होती…

 

खरंतर धोका त्याच लोकांना मिळत

असतो जे लोक कधी दुसऱ्यांना

धोका द्यायचा विचार पण नाही

करत हे अगदी बरोबर आहे..!!!

Ignore SMS In Marathi

ignore Status In Marathi

आपले वाट लावणारे माणसं जेव्हा

आपल्याला मेसेज वाचूनही रिप्लाय

देत नाही तर बाकीच्यांकडून

काय अपेक्षा करावी आपण..

 

तू एक दिवस मला नक्की सॉरी

बोलणार आहे हे मला माहिती

आहे पण तेव्हा वेळ निघून गेलेले

असेल आणि त्या सर्व जुन्या आठवणी पण..!!!

 

आजही डोळे ओले करून जातात

ते सर्व क्षण आयुष्यात काही क्षण

असे असतात की त्यावेळी प्रश्न

नाही फक्त साथ हवी असणारी

माणसं पाहिजे असतात..!!!

इग्नोर मराठी स्टेट्स

ignore Status In Marathi

सर्वांनाच माहिती आहे प्रेम खरं

असो अथवा खोटं पण लाईफ

बरबाद होते हे नक्की आहे..!!!

 

तुला वाटतं ना की मी कोणाबरोबर

बोलू नये मग माझ्या मेसेज लाईक

इग्नोर करून सोडून दे काहीजण

असे असतात की असं वाटतं ते आपल्या

फिलिंग ला ओळखून आपल्याला

बनवलेला आहे..!!!

 

लोक बोलताना प्रेमात आणि

मैत्रिणींमध्ये नो सॉरी नो थँक्यू

असं बोलतात पण हे खरी नाती

त्या शब्दांवरच टिकलेली असतात..!!!

Ignore Status In Marathi

ignore Status In Marathi

तू माझी कशी लाईफ आहे

नशिबात नाही पण माझ्या मनात आहे..!!

 

जरी आज संपूर्ण जग हे आम्हाला

इग्नोर करत असेल तर चालेल पण

ज्या दिवशी आमचं नशीब

बदलेल त्या दिवशी सर्वांची जळेल…!!!

 

इग्नोर कोणालाच कडू नका आणि

कोणाकडे दुर्लक्ष देखील करू

नका कारण कधी तुटेल आणि

त्यांच्या मृत्यूची कधी बातमी हे

जे कधी सांगता येत नाही..!!!

Ignore Quotes In Marathi

ignore Status In Marathi

कदाचित माझ्याकडे दुर्लक्ष

करण्यासाठी तुला मार्ग मिळाला

आहे तू बोलू नको तरी चालेल पण

माझ्यासारखा आता वाटत पण नाही तू..!!!

 

एकदा कोणी इग्नोर केलं तर

त्यांना परत डिस्टर्ब करू नका..!!!

 

 प्रेमामध्ये कोणता कोणता प्रकारची

 मजबुरी सहन करावा लागते यांचे मन

 दुखवले जाते त्यांना इग्नोर करून

 अजिबात चालत नाही..!!!

Ignore SMS In Marathi

ignore Status In Marathi

प्रेमात कोणतीही मजबुरी सहन

करता येत नाही ज्याने मन दुखवले

जाते त्याला इग्नोर करता येत नाही..!!!

 

आम्ही कोणाला इग्नोर करत नाही

पण प्रेमात तुटलेले हृदय

अनेकदा बोलत नाही…!!!

 

मुली इग्नोर करायचे कारण

सांगता येत नाही त्यामुळे हे

कोणाला कळत नाही..!!!

इग्नोर मराठी स्टेट्स

ignore Status In Marathi

तुझं माझ्यावर प्रेम नसेल तर कृपया

माझा हा भ्रम तोडून टाक जर

थोडंसं प्रेम असलं तर तर मला

इग्नोर करणं सोडून दे..!!!

 

जो हृदयात राहतो तो इग्नोर

करू शकत नाही..!!!

 

जीवनात स्वतःची एक शैली

ठेवा जर तुम्हाला समजत

नाही त्यांना इग्नोर करा..!!!

Ignore Status In Marathi

ignore Status In Marathi

किसी अनोळखी लोकांशी बोलता

बोलता ते खूप बोर करतात

पण मी पुन्हा पुन्हा कॉल

केला तरी ते इग्नोर करतात..!!!

 

आजकालच्या जगात संपत्तीचे

मूल्य इतके वाढले आहे की

श्रीमंत मित्रांनी गरीब मित्रांना

इग्नोर केले आहेत..!!!

 

प्रेम असतं तर तू अशी नजर

फिरून गेले नसते माझं मन

समजून असं रागावून गेली नसती..!!!

Ignore Quotes In Marathi

ignore Status In Marathi

जाण्याचा जिद्द असेल तर

काय वाटतं आता मला

तुझ्याशी काही संबंध ठेवायचा नाही..!!!

 

तुला काय समजतो मी तुझ्यावर

किती प्रेम करतो इग्नोर केलं

तरी आयुष्यभर दुःखाचे शिक्षा मिळेल मला..!!!

 

 आयुष्यात इग्नोर करणे हे प्रत्येकाशी

 स्वतःशी कारण आहेत आणि ते

 विश्वासघात समजला पाहिजे

त्याची सहाय्यता समजून घेणे चांगलं..!!!

Ignore SMS In Marathi

ignore Status In Marathi

तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणून तुला

काळजी आहे नाहीतर माझ्या

आयुष्याकडे इग्नोर कर

माझ्याकडे पीएचडी पदवी आहे..!!!

 

मग एकटेपणा हेच तुझ्या वेदनेचा

औषध असेल तर इग्नोर करायला

आलो आहे तर सगळे टेन्शन

हवेतच विसरून जाईल..!!!

इग्नोर मराठी स्टेट्स

ignore Status In Marathi

जीवन सोपे नाही ते सोपे केले

पाहिजे काहींना इग्नोर करून

काही सहन केले पाहिजे..!!!

 

एकदा इग्नोर केलेला व्यक्तीकडे

परत अजिबात पाहणार नाही..!!!!

 

इग्नोर करून ते आमचं मन दुखवतात

समोरून हृदयावर वार करतात..!!!

Ignore Status In Marathi

ignore Status In Marathi

लहान मनाचे अनेकदा इग्नोर करतात

पण मात्र मोठ्या मनाचे

माणसं हे प्रेम करतात…!!!!

 

मी मिळवत आल्यावर कपडे

घातले तर सगळीकडे माझ्याकडे

बघत होते मी कशासाठी कपडे

घालून आलो तेच मला इग्नोर करत होते..!!!

 

ज्याने खरा प्रेमाला इग्नोर केलं

त्यांनी फक्त त्यांच्या अंगात वेदना भरल्या.!!!

Ignore Quotes In Marathi

ignore Status In Marathi

बरं पक्षातले सगळे माझी कविता

बघत होते पण ज्याच्यासाठी

कविता म्हणत होतो ती इग्नोर करत होता..!!!

 

हृदयाने कोणत्याही चेहरा कडे इतके

लक्ष दिले नाही पण त्या हसीनाने

तुला बेकार समजून इग्नल करायला

सुरुवात केली..!!!

 

माझ्या मनाला चांगलं वाटलं म्हणून

मी तुझ्यावर प्रेम केलं नाही तर

इग्नोर करण्यात मी खूप माहीर आहे..!!!

Ignore SMS In Marathi

ignore Status In Marathi

प्रेमाच्या दुखण्यावर औषध

नाही पण इग्नोर केलं तर

काही टेन्शन नाही..!!!

 

आयुष्य खूप सोपं होईल तुम्हाला

आवडत्या असलेल्या व्यक्तीवर

प्रेम करा जे समजत नाही

त्यांना इग्नोर करा..!!!

 

तुम्हाला पाहून ती ऑफलाईन गेले

असेल तर तुम्ही समजलं पाहिजे

की ती तुम्हाला इग्नोर करत आहे..!!!

इग्नोर मराठी स्टेट्स

ignore Status In Marathi

ऑनलाइन राहून देखील उत्तर देत

नाही माझे मेसेज वाचून देखील

इग्नोर करते..!!!

 

आज ज्याला मला इग्नोर करायचा

असेल तर करू द्या फक्त एवढं

लक्षात ठेवा वेळ प्रत्येकाकडे असते..!!

 

ज्याला तुमच्याशी बोलायची

गरज आहे तो तुम्हाला  हम्म तुला

उत्तर दिल नाहीतर ती

व्यक्ती इग्नोर करेल..!!!

Ignore Status In Marathi

ignore Status In Marathi

माझ्या गोष्टीचा जर तुला काही

वाईट वाटलं असेल तर विसरून

जा पण मला इग्नोर करू नको..!!

 

कामाची पद्धत बदला कामाकडे

डोळे लावून जगाकडे इग्नोर करू नका…!!!

 

आयुष्यभर मला इग्नोर केलं तरी

चालेल पण स्वतःची काळजी घे..!!!

Ignore Quotes In Marathi

ignore Status In Marathi

स्वतःला इतका सक्षम बनवा की

कोणाकडे इग्नोर करण्यापूर्वी

हजार वेळा विचार करा..!!!

 

न तुझं रिप्लायच आनंद ना तुझ्या

इग्नोर चा दुःख तुझा हाच अहंकार

ठेव आमच्या स्वतःच्या जगातच

व्यक्त आहोत…!!!

 

विसरलो नाही आहे तुला आणि

अजून पण विसरणार नाही फक्त

तुझ्यासारखं इग्नोर करतोय..!!!

Ignore SMS In Marathi

ignore Status In Marathi

प्रेमाची खरी किंमत ते व्यक्ती दूर

गेल्यावर कळते पण कितीही इग्नोर

केलं तरी पण नजर मात्र तिकडेच वळते..!!!

 

कोणाला कितीही आपण आपलंसं

मानलं तरी पण शेवटी ते इग्नोरच करतात..!!!

 

इग्नोरच करायचा असेल तर चालेल

आम्ही निघून जाऊ पण एक दिवस

तुम्ही याच नजरेने आम्हाला सापडतील

पण त्या दिवशी आमची नजर तुम्हाला दिसणार नाही..!!!

इग्नोर मराठी स्टेट्स

ignore Status In Marathi

आज इग्नोर करा पण उद्या

नक्की तुम्हाला माझी आठवण येईल..!!!

 

आयुष्यात इग्नोर करण्यासाठी

प्रत्येकाने स्वतःचे कारण असते मूर्ख

समजावे तसेच मजबुरी समजून

घेणे चांगले असते..!!

 

ऑनलाइन असून देखील उत्तर

मिळत नसेल तर ती व्यक्ती आपल्याला

इग्नोर करत असेल असं समजावं..!!!

Ignore Status In Marathi

ignore Status In Marathi

तुला विसरलो नाही आणि तुला

कधी विसरणार नाही पण जसं तू

इग्नोर करते तसे देखील मी इग्नोर

करणार आहे..!!!

 

आपले काळजी करणाऱ्या माणसाला

गमावू नका एखाद्या दिवशी जागे

व्हा जेव्हा तुम्हाला कळेल की तारे

मोजण्याच्या नादात तुम्ही चंद्राला

गमावून बसले त्यामुळे कोणत्याच

व्यक्तीला तुम्ही इग्नोर करत जाऊ नका..!!!

 

तुझ्यासाठी खूप सोपे असेल मला

विसरणार पण माझ्यासाठी खूप

कठीण आहे तुला विसरून जाणं

त्यामुळे आपण एक दोघांना

इग्नोर नाही केला पाहिजे..!!!

Ignore Quotes In Marathi

ignore Status In Marathi

प्रेम त्याच्यावर का राज्याच्या हृदय

आधीच तुटलेले आहे कारण की त्याला

हृदय तुटण्याचा दुःख इतका झालेला

असतं की त्याच्याशिवाय कोणाला

माहिती नसतं त्यामुळे इग्नोर करू नका..!!!

 

स्वतःमध्येच खुश राहायला शिका

कारण जिथे आपल्याला किंमत

नाही तेथे अजिबात जायचं नाही मग

ते कोणाचं घर का असो कारण ते

सर्वजण इग्नोर करतात..!!!

 

तो पूर्ण जगाला इग्नोर करतो

पण अशा प्रकारे त्याचं पहिलंच

प्रेम सुरू होतं..!!!

Ignore SMS In Marathi

ignore Status In Marathi

प्रेमात स्वार्थ असेल तर नंतर काही

काळाने एकमेकांना दोघेही इग्नोर

करू लागतात..!!

 

जर तुम्हाला इग्नोर करायचा असेल

तर चांगलं करा लक्ष दरम्यान देऊन

प्रभाव खराब करू नका..!!!

हे पण पहा

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात इग्नोर मराठी स्टेट्स – Ignore Status In Marathi हा लेख कसा वाटला ते नक्की कॉमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. जर तुम्हाला हि कोणी इग्नोर करत असेल तर हा लेख तुम्हाला खूप मदत करेल. जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल तर तुम्ही तुमच्या मित्रांनो तसेच तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना हा लेख नक्की शेअर करा.

Leave a Comment