Instagram Funny Quotes In Marathi – नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या लेखात आपण इंस्टाग्राम फनी कोट्स वर छान लेख पाहणार आहोत, जर तुम्ही इंस्टाग्राम चालवत असाल तर तुम्हाला माहिती असेल कि इंस्टाग्राम वर आपल्याला खूप फनी कोट्स पाहण्यास मिळतात. फनी कोट्स वाचून आपल्याला मधून एक वेगळाच आनंद असतात.

जर मित्रांनो, तुम्ही पण इंस्टाग्राम फनी कोट्स – Instagram Funny Quotes In Marathi च्या शोधात असाल तर तुम्ही एकदम योग्य ठिकाणी आला आहात. जर तुम्हाला हि फनी कोट्स पाहायला आवडत असेल तर तुम्ही एकदम योग्य ठिकाणी आला आहात.  तर चला मित्रांनो आता आपण इंस्टाग्राम फनी कोट्स पाहूया.

Instagram Funny Quotes In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

बोलायला गेलो तर

लाईन मारतो बोलते

आणि नाही बोललो तर

शाईन मारतो बोलते……!!!

 

“तू मला आवडलीस,

तुझं प्रेम मला पटलं

अंग परवा चक्क मी

ऐश्वर्याला नाही म्हटलं….”…!!!

 

“समक्ष तर एक शब्दही बोलत नाहीस,

मग स्वप्नात कशी येतेस

मन मोकळ्या गप्पा मारायला ?”…!!!

Instagram Funny Caption In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

नजरेतील मादकता घायाळ करते हृदयाला,

त्यातूनच येते मग प्रेमपाखरू उदयाला….!!!

 

प्रेम तुझं खरं असेल तर,

जीव तुझ्यावर ओवाळेल ती,

स्वत:च्याचं भावनांचं मन,

शेवटी ती मारेल तरी कीती….!!!

 

ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल की,

एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे,

तेव्हा आपल्या मनाला फक्त हेच विचारा.

“हे नातं एवढा काळ का जपलं ?…!!!

इंस्टाग्राम फनी कोट्स

Instagram Funny Quotes In Marathi

जगावे असे की मरणे अवघड होईल,

हसावे असे की रडणे अवघड होईल,

कुणाशीही प्रेम करणे सोप्पे आहे,

पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल….!!!

 

कधी इतकं प्रेम झालं काही कळलंच नाही,

कधी इतकं वेड लावलं काही कळलंच नाही,

पहिल्यांदा कधी आवडलीस हे खरंच आठवत नाही,

पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरंच राहवत नाही….!!!

 

माझ्यासारखीच ती पण अस्वस्थ असेल,

रात्रभर नाही,

पण क्षणभर तरी माझ्यासाठी झोपत नसे…!!!

Instagram Funny Quotes In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

गार वारा,

तुझी स्मृती घेऊन भेटतो,

मिट्ट काळोख येता गारवा,

पाऊस अलगद मनात दाटतो….!!!

 

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,

आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,

इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,

की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वा…!!!

 

कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,

वाट पाहायला लावणं तेव्हा बरं नसतं,

वाट पाहणाऱ्याला जरी वेळेचं बंधन नसतं,

गेलेल्या प्रत्येक क्षणाला नक्कीच मोल असतं….!!!

Instagram Funny Caption In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

ह्या हृदयालाच माहिती आहे,

माझ्या प्रेमाची स्थिती,

कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,

तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे….!!!

 

प्रेम हे टवटवीत दसणाऱ्या सुंदर गुलाबासारखं असतं,

पण त्याचा सुगंध अनुभवायला,

प्रथम त्याच्या काटयांशी खेळावे लागत….!!!

 

एखादयाशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,

समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,

मान अपमान प्रेमात काहीच नसतं,

आपल्याला फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता आलं पाहिजे….!!!

इंस्टाग्राम फनी कोट्स

Instagram Funny Quotes In Marathi

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,

प्रेमाला गोडी येणार नाही,

आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,

त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही…!!!

 

शिंपल्याचा शो पीस नको,

जीव अडकला मोत्यात….!!!

 

तू रोज माझ्या समोरुन जातेस,

पण हिम्मत होत नाही बोलण्याची,

मनात तू आहेस खरी पण,

भिती वाटते आय लव्ह यू म्हणण्याची….!!!

Instagram Funny Quotes In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,

तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन,

एकदा मनापासून आठवून तर बघ,

तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन….!!!

 

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग

तुझ्यासारखाच गोड आहे.

म्हणूनच माझ्या मनाची

तुझ्याकडे ओढ आहे.

तुझ्या अबोलपणाचं कारण

माझ्यावरचा राग आहे.

मग मीही अबोलाच राहतो

तसं राहणं मला भाग आहे….!!!

 

आठवणी विसरता येतात

पण प्रेम विसरता येत नाही….!!!

Instagram Funny Caption In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा

ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा….!!!

 

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,

बघु नकोस तिला जी तुला रडवेल,

पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस तिच्यापासून,

जी स्वतः रडून तुला हसवेल….!!!

 

कुणावरही प्रेम करणे हा वेडेपणा,

कुणीतरी आपल्यावर प्रेम करणे ही भेट,

आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो,

त्यानेही आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे नशीब….!!!

 

रस्ता बघून चल.

नाहीतर एकदिवस असा येईल की

वाटेतले मुके दगडही प्रश्न विचारू लागतील….!!!

इंस्टाग्राम फनी कोट्स

Instagram Funny Quotes In Marathi

प्रत्येकाच्या मनात कोणालाही

न सांगितलेली प्रेम कहाणी असते….!!!

 

आयुष्याची दोरी कुणाच्या तरी हातात देऊन बघा

खुप वेळ असेल तुमचाकडे.

आयुष्यातील दोन क्षण कुणाला तरी देऊन बघा

कविता नुसत्याच नाही सुचणार

त्या साठी तरी एकदा प्रेम करून बघा….!!!

 

खरं प्रेम करणारे सर्वच नसतात,

अर्ध्यावर सोडणारे भरपुर असतात,

खोटं प्रेम करुन जे मन भुलवतात,

मन भरल्यावर मात्र ओळख विसरतात,

अशानांच लोक सभ्य म्हणुन ओळखतात….!!!

Instagram Funny Quotes In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

तेज असावे सूर्यासारखे

प्रखरता असावी चंद्रासारखी

शीतलता असावी चांदण्यासारखी

प्रेयसी असावी तर तुझ्यासारखी….!!!

 

आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर

हात माझा धरशील ना?

सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा

विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना ?…!!!

 

ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,

ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत नाही,

आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते,

तीच आपल्यावर जीव टाकत असते….!!!

 

प्रेम हा असा शब्द आहे की,

जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत नाही,

आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत नाही,

आणि जर त्या दोघांनाही समजला तर जगाला समजत नाही….!!!

Instagram Funny Caption In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम

आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम…!!!

 

आयुष्यात प्रेम करा,

पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका….!!!

 

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,

भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,

श्वास घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,

पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय….!!!

 

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,

राग नसावा अनुराग असावा,

जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,

तुमच्यासाठी काय पण नसावे,

तू तिथे मी असावे….!!!

इंस्टाग्राम फनी कोट्स

Instagram Funny Quotes In Marathi

कविता चुकली तर कागद फडता येतो

पण प्रेम चुकलं तर आयुष्याच्या पत्रावळ्या होतात….!!!

 

देवाला जे मागितलं ते सर्व मिळाले

पण जेव्हा तुला मागितल

ते देवालाही नाही देता आल….!!!

 

अगदी कठीण नसते कुणाला तरी समजून घेणे,

समजून न घेता काय ते प्रेम करणे,

खूप सोपे असते कुणीतरी आवडणे,

पण खूप कठीण असते कुणाच्या तरी आवडीचे होणे….!!!

 

शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,

सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,

काढशील आठवण माझी जेव्हा,

अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण….!!!

 

फसवून प्रेम कर,

पण प्रेम करून फसवू नकोस,

विचार करून प्रेम कर,

पण प्रेम करून विचार करू नकोस,

हृदय तोडून प्रेम कर,

पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस….!!!

Instagram Funny Quotes In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,

तेच माझ्या जगण्याची आस आहे,

एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,

तिच माझ्यासाठी खास आहे….!!!

 

तुझ्या सोबतीत घालवलेले ते क्षण आठवतात मला,

त्या जुन्या दिवसांमध्ये परत घेऊन जातात मला,

तुझ्या सहवासात दिवस कधी संपतात हेच समजत नव्हते मला,

तु फक्त सोबत असावी हे हवे होते मला….!!!

 

प्रेम असो वा मैत्री,

जर हृदयापासून केली तर,

त्याच्याशिवाय आपण

एक मिनीट पण राहु शकत नाही….!!!

Instagram Funny Caption In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

आठवणींच्या वादळात एक क्षण माझा असू दे,

फुलांच्या या गुच्छात एक फूल माझे असू दे,

काढशील जेव्हा आठवण आपल्यांची,

त्या आपल्यात एक नाव माझे पण असू द…!!!

 

प्रेम म्हणजे

समजली तर भावना आहे,

केली तर मस्करी आहे,

मांडला तर खेळ आहे,

ठेवला तर विश्वास आहे,

घेतला तर श्वास आहे,

रचला तर संसार आहे,

निभावले तर जीवन आहे….!!!

 

खरी माणसे ही,

जगातील सर्वात सुंदर मुलीवर प्रेम करत नाहीत,

तर ती माणसे,

जी मुलगी त्यांचे जीवन सुंदर बनवते तिच्यावर प्रेम करतात….!!!

 

मला तुझं हसणं हवं आहे,

मला तुझं रुसणं हवं आहे,

तु जवळ नसतांनाही,

मला तुझं असणं हवं आहे….!!!

इंस्टाग्राम फनी कोट्स

Instagram Funny Quotes In Marathi

जिवापाड प्रेम केल्यावर कळते कि प्रेम म्हणजे काय असते,

तुम्ही प्रेम कोणावरही करा पण,

ज्याच्यावर कराल ते अगदी शेवटपर्यंत करा,

कारण प्रेम हे मौल्यवान असते….!!!

 

गोड आठवणी आहेत तेथे,

हळुवार भावना आहेत,

हळुवार भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे,

आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,

तेथे नक्कीच तू आहेस….!!!

 

खुबी माझ्यात एवढी नाही की,

एखाद्याच्या मनात घर करून जाईन,

पण विसरणे सुद्धा अशक्य होईल,

इतक्या अविस्मरणीय आठवणी देऊन जाईन….!!!

 

प्रेम त्याच्यावर करावे,

ज्याला आपण आवडतो,

नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,

आपण उगाच आयुष्य घालवतो….!!!

Instagram Funny Quotes In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर

तू नक्कीच आहेस,

पण त्यापेक्षाही सुंदर

तुझे माझ्या आयुष्यात असणे आहे….!!!

 

तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,

मी कधीही तोडणार नाही,

तु ये अथवा नको येऊ,

मी तुझी वाट पाहणे सोडणार नाही….!!!

 

जे कठीण आहे ते सोपे करावे,

je जे सोपे आहे ते सहज करावे,

je जे सहज आहे ते सुंदर करावे आणि

जे सुंदर आहे त्यावर मनापासून प्रेम करावे….!!!

Instagram Funny Caption In Marathi

Instagram Funny Quotes In Marathi

आयुष्य हे एकदाच असते,

त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,

आपण दुसऱ्याला आवडतो,

त्यालाच प्रेम समजायचे असते….!!!

 

तुझ्याशिवाय जगणं काय

जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा

पाहू शकत नाही,

श्वासाशिवाय काही क्षण

मी जगू शकतो,

पण तुझ्याशिवाय एकही

क्षण जगू शकत नाही….!!!

 

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,

सुटता सुटेना..

शेवटी ठरवले विसरून जायचं तुला,

पण तुझ्यावाचून जगणं ही जमेना….!!!

 

आयुष्यभर कोणासाठी थांबणे

म्हणजे प्रेम,

कोणीतरी सुखात असल्याचा आनंद

म्हणजे प्रेम,

कोणासाठी तरी रडणारे मन

म्हणजे प्रेम,

आणि कोणाशिवाय तरी मरणे

म्हणजे प्रेम….!!!

 

असे असावे प्रेम

केवळ शब्दानेच नव्हे

तर नजरेने समजणारे.

असे असावे प्रेम

केवळ सावलीतच नव्हे

उन्हात साथ देणारे.

असे असावे प्रेम

केवळ सुखातच नव्हे

तर दु:खातही साथ देणारे….!!!

 

तुला राग आला की

तू दिसतेस छान..

पण एक टक पाहत राहिले की,

खाली झुकवतेस मान..

तुझ्या माझ्या जीवनात

एक दिवस असा येणार आहे..

तुझी आई माझी सासू व

माझी आई तुझी सासू होणार आहे….!!!

 

वर्षाच्या प्रत्येक महिन्याला,

महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्याला,

आठवड्याच्या प्रत्येक दिवसाला,

दिवसाच्या प्रत्येक तासाला,

तासांच्या प्रत्येक मिनिटाला,

मिनिटांच्या प्रत्येक सेकंदाला,

आठवण येते तुझी मला,

प्रत्येक क्षणा-क्षणाला….!!!

 

जीवनात कधीही अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी,

जगासाठी सुंदर असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा,

जी तुमचं जग सुंदर करून टाकेल….!!!

 

जीव तयार आहे तुझ्यासाठी

गरज पडेल तेव्हा मागुन घेशील ना?

मला तुझी गरज आहे,

हे न सांगता ओळखशील ना?…!!!

 

जी व्यक्ती तुम्हाला सोबत असताना खुप हसवते,

तीच व्यक्ती तुम्हाला सोबत नसताना खुप रडवते….!!!

 

कुणीतरी असावं,

गालातल्या गालात हसणारं..

भरलेच आसवांनी,

तर डोळे पुसणारं..

कुणीतरी असावं,

आपलं म्हणता येणारं..

केलं परकं जगानं,

तरी आपलं करून घेणारं….!!!

 

अनमोल जीवनात,

साथ तुझी हवी आहे,

सोबतीला अखेर पर्यंत

हात तुझा हवा आहे,

आली गेली कितीही

संकटे तरीही,

न डगमगणारा

विश्वास फक्त तुझा हवा आहे….!!!

 

आठवण हि एक अशी आहे, ती जवळ ही ठेवता येत नाही

आणि समोरच्या व्यक्तीला परत ही करता येत नाही….!!!

 

आपण मनापासुन प्रेम केलेल्या व्यक्ती आपल्याला

सोडुन जाताना ह्रदयात घर करुन जातात

पण जाताना त्याच घराचे दरवाजे बंद करुन जातात….!!!

 

थोडस झुरण्याला स्वतःच न उरण्याला

प्रेम म्हणायचं असत.

भविष्याची स्वप्न रंगवत

आज आनंदात जगण्याला प्रेम म्हणायचं असत….!!!

 

या जगात प्रेम तर सर्वच करतात,

प्रेमापेक्षा विश्वासाला जास्त किंमत असते….!!!

 

प्रेम म्हणजे सुंदर पहाट

कधीही न हरवणारी जीवनाची वाट.

आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं

सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न….!!!

 

प्रेमाची व्याख्या करायला ज्याला जमत नाही

त्याला प्रेम कधीच उमजत नाही….!!!

 

जिवंतपणी मरण अनुभवायचं असेल

तर माणसाने प्रेम करावं

कारण प्रेमात आणि मरणात “स्व” उरत नाही…!!!

 

असे ह्रदय तयार करा की त्याला कधी तडा जाणार नाही,

असे हास्य तयार करा की त्याने ह्रदयाला त्रास होणार नाही,

असा स्पर्ष करा की त्याने जखम होणार नाही,

अशी नाती तयार करा की त्याचा शेवट कधी होणार नाही.

 

तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं

दोन्ही एकाचवेळी घडलं

नकळत माझं मन तुझ्या प्रेमात पडलं….!!!

 

तु भेटतेस तेव्हा तुला डोळेभरुन पाहतो,

निरोप तुझा घेताना डोळ्यात अश्रू आणतो,

असे का बरे होते हेच का ते नाते,

ज्याला आपण प्रेम म्हणतो….!!!

 

तीच्या आठवणींपासून दूर जाण तुला कधी जमणार नाही रे,

तीने दिलेल फ़ूल सुकले तरी सुगंध त्याचा सुकनार नाही रे….!!!

 

हळुहळू तुझ्यावर विश्वास ठेवू लागलोय,

हळूहळु तुझ्या जवळ येऊ लागलोय,

हृदय तुझ्या स्वाधीन करायला तर

खूप घाबरतोय मी पण हळुहळू

तुझ्या हृदयाची काळजी करू लागलोय….!!!

 

सार जग तुझ्यापाठी, माझी आग तुझ्यासाठी

माझी झोप तुझ्यासाठी, माझी जाग तुझ्यासाठी

जीव जगतो उगाच, साद देशील म्हणुनी

वाट पाहतात डोळे, तूच येशील म्हणुनी….!!!

 

चुकतोय मी असे वाटले कधी तर हक्काने मला सांगशील ना?

हरवलो मी कुठे कधी जर सावरून मला घेशील ना?…!!!

 

तुझ्या सुंदर आठवणीत अश्रुंचाही विसर पडतो.

आठवणीतुन परतताना हा अश्रुच मग साथ देतो.

दिवस ही पुरत नाही तुझी आठवण काढायला,

तुला ही जमत का गं माझ्या आठवणीत रमायला….!!!

 

प्रेमावर हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार

तुझ्या प्रेमात मी इतका हरवलोय

की मलाच मी सापडत नाही,

एकटा शोधावा म्हटल

पण तुझ्याशिवाय काहीच सापडत नाही….!!!

 

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो,

अजूनही बहरत आहे.

शेवटच्या क्षणापर्यंत,

मी फक्त तुझीच आहे….!!!

 

तुझ्या कवितेतली प्रत्येक ओळ

म्हणजे जगण्यासाठी घेतलेला श्वास

आयुष्य जगायला पुरेसा आहे मला

काही क्षणांचा तुझा लाभलेला सहवास….!!!

 

तुझ्यासाठी आणलेले गुलाबच

लाल फुल माझ्या हातातच राहिले

कारण दुसऱ्या कुणी दिलेलं

गुलाबच लाल फुल तुझ्या हातात पाहिलं….!!!

 

तुझ्यावरचे प्रेम व्यक्त करणे मला काही जमत नाही,

तुझ्या आठवणी शिवाय, मन मात्र कशात रमत नाही….!!!

 

तुझ्यावर रुसणं, तुझ्यावर रागावणं,

मला कधी जमलंच नाही, कारण,

तुझ्याशिवाय माझ मनं,

दुसऱ्‍या कुणात रमलेच नाही….!!!

 

शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते तर,

अश्रूंची गरज भासलीचं नसती.. सर्व काही शब्दांत

सांगता आले असते तर,

भावनाची किंमतचं उरली नसती….!!!

 

तुझ्यानंतर ह्या जगातील दुसरी मुलगी

जिच्यावर मी जीवापाड प्रेम करेन.

ती आपली मुलगी असेल….!!!

 

तू निखळ हसायचीस तेव्हा,

मनात रिमझिम बरसात व्हायची

तुझी निरागस बडबड कधी,

चेहऱ्यावर हलकसं स्मित उमटवून जायची….!!!

 

तू गेल्यावर शब्द माझे तुझ्यासाठी

माझ्यासारखे असे काही झूरतात,

माझ्यासारखेच तुझ्यावर ते जिवापाड मरतात….!!!

 

तुला पाहिलं त्याक्षणापासून,

रुपात तुझ्याच चिंब भिजून गेलो.

तुझ्याच साठी जगता जगता,

माझे जगणे मात्र विसरून गेले…!!!

 

तुला काहीतरी सांगावं मनात ब-याचदा येऊन गेलं.

सांगणार होतो खूप काही शब्दावाचून राहून गेलं….!!!

 

तुटताना तारा मला आवरजुन पाहायचा आहे,

मला माझ्यासाठी काही नको

फक्त तुझ्यासाठी काहीतरी मागायच आहे!

तुला माहित नसेन तुझ्यासाठी कोणीतरी झुरतय,

कळीला त्रास होऊ नये म्हणून एक फुलपाखरु

बागेबाहेरच फिरतंय….!!!

 

तू म्हणतेस तूझ एक फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे

अग वेडे कस सांगू .

तेच तर माझ्या जगण्याचा एक आधार आहे….!!!

 

वाटत कधी कुणी आपलही असाव..

उभ्या आयुष्यात साथ देणारे आपल्यालाही कुणी भेटाव,

दोन पावल सुखात दोन पावल दुखात टाकणार,

आपल्यालाही कुणीतरी भेटाव….!!!

 

एक क्षण लागतो कुणाला तरी हसविण्यासाठी,

एक क्षण लागतो कुणाला तरी रडविण्यासाठी,

पण एक नजर लागते कुणावर तरी प्रेम करण्यासाठी….!!!

 

तू मिळाल्यावर सुध्दा परमेश्वराचा राग आला

सुंदर दान पदरात टाकायला त्याने किती उशीर केला….!!!

 

तू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं,

थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझं गडगडतं….!!!

 

प्रेमात कधीतरी टाईमपास करावा,

पण टाईमपास म्हणून कधीच प्रेम करू नय…!!!

 

मनापासून प्रेम करणारा

कधीच वेडा नसतो कारण ते

वेड समजुन घेण्यासाठी कधीतरी

मनापासून प्रेम करावं लागतं….!!!

 

मन गुंतायला वेळ लागत नाही,

मन तुटायलाही वेळ लागत नाही,

वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला,

आणी तुटलेल्या मनाला सावरायला…!!!

हे पण पहा

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात आपण इंस्टाग्राम फनी कोट्स – Instagram Funny Quotes In Marathi पाहिले. आमच्या wishesmarathi07 टीमने पूर्ण रीसर्च करून तुम्हाला इंस्टाग्राम फनी कोट्स यावर छान छान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला वरील लेख आवडला असेल तर नक्की शेअर करा. जर आमचे लेखात काही चुकले असेल तर नक्की आम्हाला comment बॉक्स मध्ये सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *