Mansachi Kimat Status in Marathi – नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या लेखात आपण माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी पाहणार आहोत, कारण आजच्या या युगात माणसाला शून्य किमंत दिली जाते. किमंत दिली जाते तर ती म्हणजे पैशाला. मित्रांनो आपण सर्वाना माहिती आहे कि आजचे हे युग कलयुग चालू आहे, यात फसवणूक आणि पाप हे जोरात चालू आहे.

माणसाची जर किमंत जर ठरवली जाते तर ती पैशावरून ठरवली जाते. तुमच्या कडे किती पैसा आहे तुम्ही किती कमावत आहे. त्यावर आजचे लोकं आपली किमंत ठरवत असतात. त्यामुळे जर आजच्या जर कमवायचे असेल तर लोक मनसे कमवण्यापेक्षा पैसा कमवण्याला महत्व देत आहे.

जर मित्रांनो, तुम्ही पण माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी – Mansachi Kimat Status in Marathi च्या शोधात असाल तर तुम्ही एकदम योग्य ठिकाणी आला आहात. जर तुमची हि लोक किमंत करत नसेल तर तुम्हाला हे स्टेट्स खूप मदतगार ठरतील. तर चला मित्रांनो आता आपण माणसाची किमंत वर छान छान स्टेट्स पाहूया.

Mansachi Kimat Status in Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

 

दुसऱ्याच्या परिस्थितीची जाणीव

आपण स्वतःच्या परिस्थितीतून

गेल्याशिवाय अजिबात होत नाही

आणि तोपर्यंत आपल्याकडे उपलब्ध

असलेल्या सोयांची किंमत कळत नाही..!!!

 

सवय झाली आहे मनाला

त्या प्रत्येक जखम झेलण्याची

स्वतःला विकायचं ठरवलं की मी

किंमत नको कवडी मोलाची..!!!

 

माणुसकी तीचे कपडे वापरतो यावरून

त्याची किंमत अजिबात होत नसते

तो इतरांची किती किंमत करतो

यावरून त्याची किंमत ठरत असते..!!

Kimmat Quotes In Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

जीवाचा आटापिटा केला तरी पण

तातडीचे जोडे तरी केले तरी कितीही

कसंही काही केलं तरी पण जिरणाऱ्या

माणसांना अजिबात किंमत नाही..!!!

 

कोण म्हणता अश्रूंना किंमत नसते

अश्रू हे बहुमोलाचे किमतीच्या असतात

कारण अश्रूंना एक थेंब जरी होऊन

जायला तरी मनाच्या खूप सारा भार

हाल का होत असतो..!!

 

शब्दांनी शब्दांची प्रीतीचं नातं

जुळव अलगद नव्या कळणे त्यातून उमलावे..!!

माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी

Mansachi Kimat Status In Marathi

हे शब्द मांडतात या कडू गोड भावना

कधीकधी देऊन जातात आणि

मनाला वेदना होतात..!!

 

त्या शब्दातून कधी जाणीव झाली

आणि वेदनांची की मग आता

येते आठवण तुझी आपुलकीची…!!!

 

जवळ असताना किंमत नसते

पण दूर गेले की त्यांना लगेच

कळत असते ती म्हणजे किंमत…!!

Mansachi Kimat Status in Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

काय झालं तू माझ्यासोबत बोलत

नाही म्हणून समजेल किंमत तुलाही

जेव्हा काही गोड नाही वाटणार

अजिबात माझ्या वाचून…!!

 

जीवनामध्ये लाईट हे ये जा केले

पाहिजे कारण तरच मेणबत्ती ची

किंमत आणि गरज आपल्याला भासते..!!

 

शून्यातून आयुष्यभर करणारे आजकाल

या शून्याला अजिबात किंमत देत नाही आहे..!!

Kimmat Quotes In Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

एखाद्याची काळजी रिस्पेक्ट प्रेम तितकच

करा जितकं ते तुमची करतात कसंय

ना या गोष्टी जास्त चालल्यात ना

समोरच्याला तितकीच किंमत राहत नाही..!!!

 

मी तर नेहमी फ्री असतो ज्यांना

माझी किंमत माहित आहे

त्यांच्यासाठी फक्त…!!!

 

आजच्या वेळेमध्ये माणसाला

माणसाची किंमत अजिबात राहिली

नाही आहे पण किमतीला

माणसापेक्षा जास्त किंमत आलेली आहे..!!!

माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी

Mansachi Kimat Status In Marathi

शब्दांचेही दिवस फिरतात किंमत

त्यांना मिळत नाही आजही जरी

त्या भाव मनावर कोणी घेत नाही आहे..!!

 

आता आयुष्य असंच व्यक्तींसाठी

खर्च करणार आहे ज्याला

आपली किंमत असणार..!!

 

शब्द मोफत मिळतात पण त्यांचा

वापर अवलंबून असतं की त्याची

किंमत मिळेल ती किंमत मोजावी

लागेल यामध्ये फरक आहे..!!!

Mansachi Kimat Status in Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

ज्याचं सगळं असतं त्यांना त्याचं

काही वाटत नाही आणि ज्याचं

काहीच नसतं त्यांना त्यांचं खूप काही असतं..!!!

 

माझं तुमच्यात जीव अडकला

आहे हे सर्वांना आधीच माहीत

होतं पण वेदनांची आणि आठवण

यांची किंमत बहुदा अनेकांच्या

अनुभवातून उलगडून समजत असते..!!!

 

जगात सर्वात जास्त किमतीची गोष्ट

म्हणजे विश्वास आणि तो विश्वास

स्वस्त लोक अजिबात ठेवू शकत नाही..!!

Kimmat Quotes In Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

घ्यावी किंमत शब्दांची जी उतरलेली

मनात खरं रहिवासी नसले तरी वाचते

तिथे मनावजत काही किंमत

अमूल्य भावना करतात नेहमीच…!!!

 

माणसाने जे आपल्याकडे आहे त्याची

किंमत करायला शिकले पाहिजे

कारण मग तो वेळ असू शकतो तर

वस्तू किंवा माणूस देखील..!!!

 

तू कडून पडली केलं पाणी झिरपत

राहिला पापुद्रा कोसळला खाली

पण कोणी नाही पाहिजे कारण

येथे अश्रू पुढे मुक्या मारायला

काडीची किंमत अजिबात नसते..!!!

माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी

Mansachi Kimat Status In Marathi

वेळ हा सर्वांनाच मिळत असतो पण मात्र

वेळ आपण कुठे लावतो त्यावरून

त्या वेळेची किंमत ठरते..!!

 

जोपर्यंत शब्द भावनेची धीर येत

नाही तोपर्यंत त्या शब्दांना

अजिबात किंमत नसते आपल्याशिवाय

कोणाला कळत नाही हे…!!!

 

किंमत वस्तूची असते माणसाची

नाही पण माणसांना हृदय असते

आणि वस्तू नाही हे नेहमी लक्षात ठेवा..!!

Mansachi Kimat Status in Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

उगाच दुखावू नये उगाच गंमत

म्हणून बरच काही कमवावं

लागतं ती म्हणजे किंमत म्हणून..!!

 

जेव्हा कोणी गोड बोलू लागतो तेव्हा

समजून जायचं की त्याचे काहीतरी

मोठे काम आहे किंवा तुमची तला

खरी किंमत तेव्हा कळाली आहे..!!

 

आता विचार करा तुमची किंमत ही

तुम्ही स्वतःला काय आहात यावर ठरत

नाही तर तुमची किंमत ठरते की तुम्ही

स्वतःला काय बनवतात यावर ठरते

आणि आपण आपल्यास किती मौलवान

बनवायचे हे आपल्याला होत आहे

समजा आणि जमिनीत एकदा ना

पेरला असतात आणि जर निसर्गाने

आपल्याला एकच दाना परत दिला

असता तर आपली काय अवस्था झाली

असती हे तुम्ही विचार करू शकतात..!!

 

धान्य पेरावे की खावे हे समजत नाही

परंतु देवाने माणसासाठी छान व्यवस्था

करून ठेवलेली आहे जर आपण

एक दाना जमिनीत पेरला तर तो

कित्येक पटीने आपल्याला परत

मिळत असतो नेमके निसर्गात याच

नियमानुसार आणि आपल्या जीवनात

काय पेरले आहेत हे तुम्ही समजू शकतात..!!

Kimmat Quotes In Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

शाळेत मैत्री करा पण तुम्ही मैत्रीत

शाळा अजिबात करू नका..!!

 

जर आपण दुःखद्वेष जर प्रेरत असाल

तर निसर्ग कडून प्रत्येक पटीने दुःख

राग द्वेष परत मिळेल आणि जर का

तुम्ही आनंद प्रेम माणुसकी पेरत असाल

तर कित्येक पटीने तुम्हाला या

निसर्गाकडून परत मिळतील यात

काही शंका नाही अजिबात..!!!

 

आपल्या माणसाची किंमत वेळेवरच

ओळखावी वेळ निघून गेली की रडून

काही मिळणार नाही पुन्हा त्या

आठवणी आणि असं विरह हे

आयुष्याची भेट म्हणून कायमची सोबत होत असतात..!!!

 

जेव्हा सर्वांनी साथ सोडली तेव्हा

माणुसकी कळली जेव्हा पावसात

गरम गरम चहा प्यायला तेव्हा

आयुष्याची खरी किंमत कळाली

पण जेव्हा पैसे नसताना केवळ

किंमत होती तेव्हा पैसा असतांना

केवळ किंमत तेव्हा माणूस म्हणून

जगण्याची गंमत कळली..!!

माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी

Mansachi Kimat Status In Marathi

ही लाईन थांबली की कळते

माणसाची किंमत म्हणून आहोत

जोपर्यंत एकमेकांना वेळ देत जा तुम्ही..!!

 

लखलखते तारे पाहण्यासाठी

आपल्याला अंधारातच राहावं लागत असतं..!!

 

सर्वांचा प्रश्न सोडवून सुटत नाही

काही सोडून दिले तर आपोआप सुटतं…!!!

Mansachi Kimat Status in Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

स्वतःचा बचाव करण्याचं सर्वात

प्रभावी साधन म्हणजे समोरच्यावर

आपण टीका करतो ते…!!

 

समुद्रातील तुफान पेक्षा मनातील

वादळ अगदी खूप भयानक

असतं ती निर्माण होऊ देऊ नका..!!!

 

भूतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद

देतो पण भविष्यकाळ आपल्याला

स्वप्नांचा आनंद देतो आणि तसेच

आयुष्यात आनंद हा फक्त आणि फक्त

आपल्याला वर्तमानकालच देऊ शकतो..!!

Kimmat Quotes In Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

नेहमी लक्षात ठेवा आपल्या

खाली खेचणारे लोक आपल्यापेक्षा

खालच्या पायरीवरच राहतात..!!!

 

जशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा

आधी स्वतःशी प्रामाणिक राहत जा

तेव्हा तुम्हाला माणुसकी कळेल ..!!!

 

हातावरील रेषेत दिसलेले भविष्य

बघू नका त्यात हाताने कष्ट करा

आणि स्वतःचे भविष्य तुम्ही स्वतः घडवाल..!!

माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी

Mansachi Kimat Status In Marathi

कुणाच्याही दुःखाचा अनादर करू

नका कारण प्रत्येक जण आपल्या

आपल्या संकटांशी झगडत आहे

काहींना आपला वेदना लपवावे

लागतात आणि काहींना आपलेपणा..!!

 

लक्षात ठेवा आयुष्यात कोणाचीही

गोष्ट कायमची आपली अजिबात नसते..!!!

 

आयुष्य म्हणजे पतंगी सारखा खेळ

चांगली पान मिळणे आपल्या

हातात नसते पण मिळालेल्या पानांवर

चांगला डाव खेळणे यावरच

आपल्या आयुष्य अवलंबून असते..!!

Mansachi Kimat Status in Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

कधी कधी हक्क मागून मिळत

नाही तर तो मिळवावा लागत असतो..!!!

 

तुम्ही आयुष्यात किती माणसं जोडले

यावरून तुमची किंमत कळते..!!

 

खोटं बोलणाऱ्याला फसवणाऱ्याला

व अपमान करणाऱ्याला लोकांमध्ये

राहण्यापेक्षा एकटं राहिलेलं बरं वाटतं..!!!

Kimmat Quotes In Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

यश न मिळणे याचा अर्थ

अपयश होणे असा अजिबात

होत नाही..!!!

 

माणसाची किंमत ही कुठल्याही

श्रीमंती पेक्षा मोठी असते..!!!

 

स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा

वापर अजिबात करू नका आणि

स्वतःचा वापर कोणाला करू देऊ नका..!!!

माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी

Mansachi Kimat Status In Marathi

पुढे पहात चालावे तर पायात काटे

तोच तील आणि पायात काटे टोचले

म्हणून खाली पास चालावे तर वाट

चुकली प्रवासाची दिशेने बदलून

जाते कदाचित यालाच जीवन असे म्हटले जाते..!!!

 

कोणत्याही मनुष्याची सध्याची

परिस्थिती पाहून त्याचा भविष्याची तर

उडू नका अजिबात कारण काय इतका

ताकदवान असतो की तो एक

सामान्य लोकशाहीला हळू हळू हिराव्यात बदलतो..!!!

 

उद्याचं काम आजच करा कारण

आजचं काम आत्ताच होत असतं..!!!

Mansachi Kimat Status in Marathi

Mansachi Kimat Status In Marathi

आयुष्यात नशिबाचा भाग फक्त

आणि फक्त एकच टक्का आणि

परिश्रमाचा भाग हा 99% असतो…!!

 

ज्याने स्वतःच मन जिंकेल त्याने जग

जिंकेल यावरून आपण किंमत लावू शकतो…!!!

 

असत्य हे अपंग राहण्याप्रमाणे

असतं दुसऱ्याच्या आधाराशिवाय

ते कधीच उभे राहू शकत नाही हे

तुम्ही लक्षात ठेवा…!!!

हे पण पहा

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात आपण माणसाची किमंत स्टेट्स मराठी – Mansachi Kimat Status in Marathi पाहिले. आमच्या wishesmarathi07 टीमने पूर्ण रीसर्च करून तुम्हाला माणसाची किमंत स्टेट्स मराठीत छान छान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला वरील लेख आवडला असेल तर नक्की शेअर करा. जर आमचे लेखात काही चुकले असेल तर नक्की आम्हाला comment बॉक्स मध्ये सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *