Nashib Status in Marathi: नमस्कार मित्रांनो, या लेखात आपण नशिबावर मराठी स्टेट्स पाहणार आहोत, नशिबाबद्दल, भिन्न संस्कृती आणि लोक भिन्न कल्पना आणि दृष्टिकोन आहेत. काहींना संभाव्यता आणि आकडेवारीचा परिणाम म्हणून नशीब समजते, तर इतरांना ते गूढ किंवा अलौकिक शक्ती म्हणून दिसते.

काही लोक असेही मानतात की वैयक्तिक निवडी, जसे की चांगली कामे करणे किंवा सकारात्मक विचार करणे, नशिबावर परिणाम करू शकतात. बर्‍याच संस्कृती काही गोष्टी किंवा वागणूक नशिबाशी जोडतात, ज्यात भाग्यवान आकर्षण, घोड्याचे नाल आणि हाताच्या विशिष्ट हालचालींचा समावेश होतो.

जर मित्रांनो, तुम्ही पण नशिबावर मराठी स्टेट्स – Nashib Status in Marathi च्या शोधात असाल तर तुम्ही एकदम योग्य ठिकाणी आला आहात. तुमच्या हि जीवनात खूप संकट येत आहे तर तुम्ही खालील स्टेट्स पाहू शकता. तर चला मित्रांनो आता आपण नशिबावर मराठी स्टेट्स पाहूया.

Nashib Status in Marathi

Nashib Status Marathi

एक लक्षात ठेवा कि नशिबाचे दार

कधीच आपोआप उघडत नसते,

तर ते मेहनत करूनच उघडावे लागते..!!!

 

जे लोक धाडसी असतात त्यांचं

नशीब साथ देत असते..!!!

 

नशिबावर भरीसा ठेवून राहणे म्हणजे

मेहनत न करता केवळ भेकडपणा आहे…!!!

Luck Status in Marathi

Nashib Status Marathi

माणसांना आपलं चरित्राचा आधार

घ्यावा नशिबाचा नाही…!!!

 

मनुष्य हा स्वतःच्या नशिबाचा एक

शिल्पकार आहे…!!!

 

दुसऱ्याचे हृदय जिंकून घेणारा

नशीबवान समजला जातो

कारण परंतु जो स्वतःला

जिंकू शकतो त्याच्यासारखा

नशीबवान दुसरा कोणी नाही आहे..!!!

नशिबावर मराठी स्टेट्स

Nashib Status Marathi

आपल्याला नशिबाला योग्य

आकार देणे हे मनुष्याच्या

शक्ती बाहेरचे नाही पण मनुष्य

ठरवेल तर तो सर्व काही देखील

करू शकतो…!!!

 

हो देशील सापडलेला माणूस

आपला नशिबाला दोष देत

राहतो पण स्वतःच्या कार्याचे

दोष तो कधी जाणून घेत नाहीत…!!!

 

आजचा पुरुषार्थ उद्याचे भाग्य

ठरणारे आहेत…!!!

Nashib Status in Marathi

Nashib Status Marathi

नशीब रजकानाचा पर्वत व बिंदूचा

सिंधू बनू देखील शकतो…!!!

 

ज्याप्रमाणे आमदारात मनुष्याची

पड छाया त्याची साथ देऊ

शकते त्याचप्रमाणे दुर्दैवाचा

प्रेरक सापडलेल्या मनुष्याचे

असतील त्याची साथ सोडून देतात..!!!

 

भाग्यश्री ची एकदा ही कृपा झाली

नाही असा एकही पुरुष

तुम्हाला या दुनियेत बघायला मिळणार नाही…!!

Luck Status in Marathi

Nashib Status Marathi

नशिबात जे लिहिलेला आहे ते

विधिलिखित आहे आणि ते

कोणीही बदलू शकत नाही…!!!

 

दैव हे समुद्र प्रमाणे खोल आणि

विस्तीर्ण आहेत आपण आपल्या

कर्तब गिरीची भांडीत लहान

आहेत असे आहे..!!

 

नसीब माझे आहे आणि

मला माहित आहे आम्ही

नक्की जिंकू हा स्वतःचा

आत्मविश्वास असा पाहिजे..!!!

नशिबावर मराठी स्टेट्स

Nashib Status Marathi

हाताच्या रेशनवर विश्वास ठेवू नका

नशीब ज्यांना हात नाही त्यांचे ही असते..!!

 

तयारी आणि संधी भेटल्यावर ते

उघडते ते म्हणजे नशीब असते…!!

 

तुझं प्रेम बघून अनेकदा जाणवत होतं की

नशिबात नसलेले व्यक्ती खास असते…!!!

Nashib Status in Marathi

Nashib Status Marathi

त्यांना सांगा की नशिबाचा एवढा

अभिमान बाळगू नका आम्ही

पावसात घर जळताना देखील

पाहिलेली आहे..!!

 

मी नशिबावर विश्वास ठेवण्यास

सोडून दिला आहे कारण जेव्हा

मानव बदलू शकतो तर नशीब

का नाही बदलू शकत…!!!

 

भाग्यवान नवे आणि समज दोघी

मिळते कारण जेव्हा वेळ असतो

तेव्हा समजत नाही आणि जेव्हा

समजत तेव्हा ती वेळ निघून गेलेली असते..!!!

Luck Status in Marathi

Nashib Status Marathi

माझा उद्दत हेतू माझे नशीब

बदलतील माझ्या नशिबाला

हाताच्या रेषा चा मोह नाही आहे..!!!

 

देवाचा हात माझ्या डोक्यावर

असेल कारण प्रत्येक समस्यावर

उपाय असेल क्षणभर दुःखाची

घडाळे असतील मग प्रत्येक क्षणी

आनंदचा आनंद असेल..!!!

 

माणूस हा स्वतः नशिबाचा

निर्माता आहे..!!!

नशिबावर मराठी स्टेट्स

Nashib Status Marathi

नशिबाचे चाक सतत फिरत

राहते आणि कोणत्याही

दिवशी नशीब चमकेल हे

कोणालाच ठाऊक नसते..!!

 

अशी त्यांना साथ देते जे नशीब

वावर काहीही सोडत नाही

ते सतत प्रयत्न करत असतात..!!!

 

नशिबाला कधीही दोष देऊ नका

कारण तुम्हाला माहित आहे

की तुम्ही कदाचित काहीतरी

वाईट होण्यापासून वाचवलेला असेल..!!

Nashib Status in Marathi

Nashib Status Marathi

माझं नशीबवान थांब विश्वास

आहे आणि मी जितके कष्ट

केलेले आहेत तितकेच नशीब

मला देखील साथ देईल..!!

 

नशिबा बद्दल एकच गोष्ट निश्चित

आहे कि ती क्षणोक्षणी बदलत असते..!!

 

नसीब कायमस्वरूपी काही देत नाही

ते फक्त उधार देत असते..!!!

Luck Status in Marathi

Nashib Status Marathi

नशीब सोबत असताना छोटा

विचार करू नका कारण आपण

मिळू शकणाऱ्या सर्वात मोठा

यशाचा पाठलाग करण्याची ही एक

योग्य वेळ आहे..!!!

 

वारा आणि लाटा नेहमी उत्तम

निविविकांना साथ देत असते

तुम्हाला कोणत्या बाजूने जायचं

आहे हे तुम्ही आता ठरवा किंवा

माहीत नसेल तर कोणताही वारा

तुमच्या सोबत जाणार नाही..!!!

 

भाग्यवान माणसांना समुद्रात

ढकलले तरी पण तोंडात

मासा घेऊन बाहेर येऊ शकतो..!!

नशिबावर मराठी स्टेट्स

Nashib Status Marathi

माणसाने आपल्या अवगुणांचा खापर

फोडण्यासाठी नशिबाची निर्मिती

केलेली आहे..!!!

 

ब्रह्मदेवाने लिहिलेली काही

मनुष्याच्या नशिबात आलेली

नाही त्याचा आनंद त्याला

त्यांच्या हातानेच सापडावा

लागतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे…!!

 

देणाऱ्याच्या दारात सगळे भिकारी

होतात पण काहींना चिमूटभर

काहींना अख्खी थाळी मिळते

ज्याचे त्याचे आपले स्वतःचे नशीब असते..!!!

Nashib Status in Marathi

Nashib Status Marathi

नशीबाचा भरोशावर बसले की

नशीब झोपते आणि धैर्याने

उभे राहिल्यास नशीबही उठते..!!!

 

नशीब म्हणजे तयारी आणि संधी या

दोघांचे मिलन आहे..!!!

 

परिश्रम ही नशिबाची जननी आहेत..!!!

Luck Status in Marathi

Nashib Status Marathi

नशीब ही परिश्रमाची देणगी

आहे आणि तुम्ही इतकी कष्ट

कराल तितकेच तुम्हाला भाग्यवान बनवेल..!!!

 

नशीब फक्त एकाच गोष्टीसाठी

हमी देते की ते कधीही बदलू

शकत नाही हे तुम्ही लक्षात ठेवा…!!!

 

तुमचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या आशेने

नशीब तुमच्याकडे बोलावत

असताना ते ओळखायला तुम्ही शिकलं पाहिजे…!!!

नशिबावर मराठी स्टेट्स

Nashib Status Marathi

मी इतके कठोर परिश्रम करतो की

तितकेच भाग्य मला मिळते…!!!

 

नशीब महान आहे परंतु जीवनातील बहुतेक

भाग हा कठोर परिश्रम आहे…!!!

 

आपण सर्व खूप भाग्यवान आहोत

आपल्याला जे हवे आहेत ते

आपल्याला मिळते किंवा पुरेसे जवळ देखील असते…!!!

Nashib Status in Marathi

Nashib Status Marathi

एकाग्रता नशिबाला आकर्षित

करत असते…!!!

 

काही न करता तुम्ही भाग्यवान

होत नाही कारण जेव्हा तुम्ही

काहीतरी करण्यास तयार असाल

तेव्हा तुम्ही नशीबवान होऊ

शकतात हे लक्षात ठेवा…!!!

 

जेव्हा संधीची तयारी पूर्ण होते

तेव्हा नशीब असते जेव्हा

तयारीला अभाव असतो तेव्हा

ते दुर्दैव असत…!!!

Luck Status in Marathi

Nashib Status Marathi

लोक म्हणतात की नशिबावर

विश्वास ठेवतात नाही मेहनतीलाच

नशीब मानतात…!!!

 

मला असे आढळले आहेत की

बहुतेक लोक ज्याला नशीब

म्हणतात ते बहुदा संधीचा

पुरेपूर वापर करतात..!!!

 

कुशल असणे चांगले प्रशिक्षण असणे

हे एक नशिबाचा भाग आहे..!!

नशिबावर मराठी स्टेट्स

Nashib Status Marathi

परिश्रम हे एक नशिबाचा जननी आहे…!!!

 

आजकाल प्रत्येकाला आपलं म्हणणं

शक्य झालेला आहे मग लोक नेहमी

आपल्याच माणसांच्या चुका का शोधतात..!!

 

वेळ आणि नशीब हे दोघे पण

परिवर्तनशील आहे म्हणून चांगल्या

अभिमान आणि वाईट वेळ चिंता

करू नका हे दोघेही बदलणार जरूर एकदा..!!

Nashib Status in Marathi

Nashib Status Marathi

मनुष्य हा जन्मता कधीच भाग्यवान

नसतो पण त्याचे नशीब कर्माने घडते..!!

 

काही लोक खूप चांगले असतात

पण त्यांचं नशीब त्यांना अजिबात

साथ देत नाही…!!!

 

स्वतःला एवढा परफेक्ट बनवा की

ज्याच्यासाठी तुम्ही आज तडफडत

असाल तर उद्या तोच तुमच्या

एका झलक साठी तर असेल…!!!

Luck Status in Marathi

Nashib Status Marathi

माझ्या लाईफ मध्ये एवढे प्रॉब्लेम

चालू आहे की मला कळत

नाही आहे माझं नशीब खराब आहे का मी…!!

 

जर नशीब काही चांगलं देणार

असेल तर त्याची सुरुवात नेहमी

कठीण गोष्टीने होते आणि नशीब

जर काही अप्रतिम देणार असेल

तर त्याची सुरुवात अशक्य गोष्टीने होत असते..!!!

 

नशीब किती खराब मनावर

हृदयाच्या सर्वात जवळच्या

व्यक्तीला मात्र दूर राहून

फोटोमध्ये पहावं लागत असतं…!!!

 

आपलं घर छोटं असलं तरी चालेल

पण मन मात्र मोठा असला पाहिजे…!!

 

खूपच एकटा केलं मला माझ्या

लोकांनी समजत नाही आहे

माझं नशीब वाईट आहे का माझा दोष..!!!

 

नशीब जिथे नसेल तिथे

जावंच लागत असता..!!!

 

कोणाकडेही आशा करू नका कारण

अशा ही नेहमी दुःखच देत असते…!!!

हे पण पहा

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात आपण नशिबावर मराठी स्टेट्स – Nashib Status in Marathi पाहिले. आमच्या wishesmarathi07 टीमने पूर्ण रीसर्च करून तुम्हाला नशिबावर मराठी स्टेट्स छान छान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला वरील लेख आवडला असेल तर नक्की शेअर करा. जर आमचे लेखात काही चुकले असेल तर नक्की आम्हाला comment बॉक्स मध्ये सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *