Promise Day Quotes In Marathi मित्रांनो तुम्ही या लेखामध्ये प्रोमीस डे च्या या खास दिवसासाठी जर काही कोट्स बघात असाल तर एकदम बरोबर जागी आलेले आहात. प्रॉमिस डे कोट्स मराठीत तुम्ही या कोट्स मधून तुम्हाला कोणतही कोट्स आवडेल त्या तुम्ही न विसरता तुमच्या लाडक्या मित्रांना तसेच मैत्रीणीना पाठू शकतात;

तर मित्रांनो आपण या पोस्टमध्ये प्रॉमिस यालाच मराठी मध्ये वचन असे देखील म्हणतात. प्रॉमिस डे संदेश मराठीत प्रॉमिस डे कोट्स मराठीतप्रेमाची सुरुवात हे वचन पासून अस होत असते. Promise Day SMS In Marathi तर प्रिय बायको मी तुला वचन देतो की जन्मभर मी तुझी साथ अशीच देत राहील आणि प्रत्येक सुखदुःखात तुझ्या सदैव पाठीशी उभी राहील… व्हॅलेंटाईन वीक मध्ये सुद्धा हा प्रॉमिस डे साजरा केला जातो.. प्रॉमिस या शब्दाचा जणू एक अर्थ दडलेला आहे एक वचन जे मी कधी तोडणार नाही.. म

हाभारतामध्ये देखील श्रीकृष्णाने द्रौपदीला वचन दिलं होतं की जेव्हा कधीही तुझ्यावर एखादं संकट येईल त्यावेळी तू माझाच नामस्मरण कर मी तुझ्या नामस्मरण आवर लगेच धावतील येईल… प्रॉमिस डे स्टेट्स मराठीत बरेच जण तर वचन देत असतात पण ते निभावत नाही… Promise Day Status In Marathi मी तुला प्रॉमिस डे च्या दिवशी वचन देतो की मी तुला दिलेले वचन हे तू नेहमी पाळशील.. मी कायम तुझ्यावर विश्वास ठेवला पण तू कधीही त्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नकोस असं मी तुला एक वचन देत आहे..

प्रत्येक जन्मोजन्मी असच प्रेम मी तुझ्यावर करत राहील असं तुला मी वचन देत आहे हे वचन असच निभवत राहू. प्रॉमिस डे विशेस मराठीत जीव मला तू भेटली तेव्हा मी तुला एक वचन दिलं होतं की प्रत्येक जन्मी मी तुला असं सुखी ठेवल. Promise Day Wishes In Marathi  मित्रांनो तुम्ही या प्रोमीस डे च्या काही शुभेच्छा whatapp facebook आणि तसेच instagarm या सर्व सोसिल मीडियाच्या माध्यमातून पाठू शकतात मला अश्या आहे कि तुम्हाला या कोट्स नक्की आवडल्या असतील.

Promise Day Quotes In Marathi

Promise Day Quotes In Marathi

आयुष्यात कितीही चढउतार येऊ दे.

त्या प्रत्येक क्षणी मी तुझ्याबरोबर खंबीरपणे

उभी राहीन आणि तुला साथ देईन

– Happy Promise Day..!!

 

Aayushyat kitihi chdhutar yeu de..

tya pratek kshni ti tuzyabarobar khambirpane

ubhi rahin aani tula saath dein

– Happy Promise Day..!!

 

माझं तुझ्यावर किती प्रेम आहे हे मी वेळोवेळी सांगत राहीन

आणि तुला त्याची जाणीव करून  देईन

– Happy Promise Day..!!

 

Maza tuzyavar kiti prem aahe he mi veloveli sangat rahin

aani tula tyachi janiv karun dein

– Happy Promise Day..!!

 

 प्रत्येक क्षणी तुझ्यावरच करेन प्रेम हे माझे वचन आहे तुला,

वचन कायम निभावेन हे देते वचन तुला

– Happy Promise Day..!!

 

Pratek kshni tuzyavarch Karen prem he maze vachan aahe tula,

vachan kayam nibhaven he dete vachan tula

– Happy Promise Day..!!

Happy promise day quotes in marathi

Promise Day Quotes In Marathi

 प्रेम कसं असतं ते मला बघायचं आहे,

भरभरून तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय

श्वास घेत तर प्रत्येक जण जगतो,

पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय –  Happy Promise Day..!!

 

Prem kasa asata te mala baghayacha aahe,

bharbharun tuzyavar ekada prem karayacha

Shwas ghet tar pratek jan janto,

pan mala tuzya pratek swasat jagayachay – Happy Promise Day..!!

 

 तुझ्या प्रत्येक गोष्टीत मी समसमान भागीदार असने,

सुख असेल वा दुःख..!!

 

Tuzya pratek gosti mi samsaman bhagidar asane,

sukha asel va du:kha..!!

 

मी सर्वगुणसंपन्न नाही पण तुझ्यासाठी कायम धावत

येईन हे वचन आहे तुला..!!

 

Mi sarvgunsanpana nahi pan tuzyasathi kayam dhavat

yein he vachan aahe tula..!!

Promise day quotes in marathi for husband

Promise Day Quotes In Marathi

तुझ्या वडिलांनी तुला ज्याप्रमाणे जपलं

आहे त्याप्रमाणेच जपायचा मी

नक्की प्रयत्न करेन हे आज तुला वचन देत आहे…!

 

Tuzya vadilanni tula jyapramane japala

aahe tyaprmanech japayacha mi

nakki pratyn karen he aaj tula vachan det ahe..!!

 

फक्त हाच जन्म नाही तर पुढे कितीही जन्म

मला मिळाले तर मी तुझाच असेन –

Happy Promise Day..

 

Fakt hach jnm nahi tar pudhe kitihi jnm

mala milale tar mi tuzach asen –

Happy Promise Day..!!

 

देवाजवळून अजून काय मागू,

तुला माझ्या आयुष्यात आणले यापेक्षा जास्त

काही चांगले असूच शकत नाही.

तुला आयुष्यभर जपेन हे वचन..!!

 

Devajavlun ajun kay magu,

tula mazya aayushyat aanale yapeksha jast

kahi changale asuch shakat nahi..

tula aayushubhar japen he vachan..!!

Promise day quotes in marathi for friends

Promise Day Quotes In Marathi

 कायम राहण्याचं वचन दिलंस तर मी कधीही

सोडून जाणार नाही हे वचन..!!

 

Kayam rahnyacha vachan dilas tar mi kadhihi

sodun janar nahi he vachan…!!

 

 नुसतं येण्याचं वचन  देऊ नकोस,

कारण तुझ्या येण्याची वाट पाहून डोळे थकतात माझे.

तू प्रत्येक वचन पूर्ण करशील हे वचन दे मला –

Happy Promise Day..!!

 

Nusta yenyacha vachan deu nakos,

karn tuzya yenyachi vaat pahundole thaktat maze.

. tu pratek vachan purn karshil he vachan de mala –

Happy Promise Day..!!

 

आपले नाते अधिकाधिक घट्ट व्हावे

यासाठी मी नेहमी प्रयत्न करेन.

तुला माझ्याकडून नेहमीच साथ मिळेल..!!

 

Aaple nate adhikadhik ghatt vhave

yasathi mi nehmi pratyn Karen..

tula mazyakdun nehmich saath milel..!!

Promise day quotes in marathi for hubby

Promise Day Quotes In Marathi

माझ्या प्रत्येक श्वासावर मरेपर्यंत तुझा

आणि तुझाच हक्क असेल –

Happy Promise Day..!!

 

Mazya pratek shwasavr mareprynta tuza

aani tuzach hakk asel –

Happy Promise Day..!!

 

तू मला विसरलास तरीही मी तुझी साथ सोडणार नाही –

Happy Promise Day..!!

 

Tu mala visrals tarhi mi tuzi saath sodnaar nahi –

Happy Promise Day..!!

 

मी तुला कामात मदत करत नाही अशी तुझी तक्रार असते ना,

मग मला जमेल तितकी आणि तशी मी तुला मदत

करेन हे माझं वचन आहे तुला –

Happy Promise Day..!!

 

Mi tula kamat madat kart nahi ashi tuzi takrar aste na,

mag mala jamel titaki aani tashi mi tula madat

Karen he maza vachan aahe tula –

Happy Promise Day..!!

Promise day quotes in marathi for girlfriend

Promise Day Quotes In Marathi

 तुझ्याइतकी प्रेमळ आणि मला समजून  घेणारी बायको मिळाली.

मला अजून काय हवं.

  तुला आनंदी ठेवण्यासाठी मी सगळे प्रयत्न करेन –

Happy Promise Day..!!

 

Tuzyaetaki primal aani mala samjun ghenari bayko milali..

mla ajun kaya hava

tula anandithevnyasathi mi sagale pratyan Karen.. –

Happy Promise Day..!!

 

 मी कायम तुझाच होतो, आहे आणि जन्मभर राहीन –

Happy Promise Day..!!

 

Mi kayam tuzyach hoto, aahe ani jnmbhar rahin –

Happy Promise Day..!!

 

मी कितीही कामात असलो तरीही तुझी

काळजी घ्यायला नक्कीच विसरणार नाही –

Happy Promise Day..!!

 

Mi kitihi kamat also trihi tuzi

kalaji ghyayala nakich visarnar nahi –

Happy Promise Day..!!

 

वचन निभावण्याचे वचन मी तुला देते –

Happy Promise Day..!!

 

Vachan nibhavnyache vachan mi tula dete –

Happy Promise Day..!!

 

माझ्या आयुष्यात दुसऱ्या कोणालाही

मी तुझी जागा घेऊ देणार नाही –

Happy Promise Day..!!

 

Mazya aayushyat dusrya konalahi

mi tuzi jaga gheu denara nahi –

Happy Promise Day..!!

 

 तुला जपणं हे माझ्यासाठी सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे

आणि आज मी स्वतःच स्वतःला वचन देत आहे की,

तुला मी नेहमी तुला जपणार आहे…!!

 

Tula japana he mazyasathi sarvaat mhatvacha aahe

aani aaj mi swatc:cha swat:la vachan det aahe ki,

tula mi nehmi tula japnar aahe..!!

Promise day images quotes in marathi

Promise Day Quotes In Marathi

कितीही कामात असले तरीही तुझी काळजी घेण्यासाठी मी

नक्की वेळ काढेन माझं वचन आहे तुला..!!

 

Kitihi kamat asale tarihi tuzi kalaji ghenyasathi mi

nakki vel kaden maza vachan aahe tula..!!

 

तुला आयुष्यात जे काही मिळवायचं

आहे त्यासाठी मी तुझ्याबरोबर कायम

खंबीरपणे उभी राहीन हे वचन आहे तुला..!!

 

Tula aayushyat je kahi milavayacha

aahe tyasathi mi tuzyabarobar  kayam

khambirpane ubhi rahin he vachan aahe tula..!!

 

माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तुझी साथ कधीही सोडणार नाही.

माझे वचन आहे तुला –

Happy Promise Day..!!

 

Mazya shetvachya shwasaparynta mi tuzi sath kadhhi sodnar nahi..

maze vachan aahe tula –

Happy Promise Day..!!

Promise day quotes in marathi and english

Promise Day Quotes In Marathi

मी तुझ्यावर कायम प्रेम करत राहीन –

Happy Promise Day..!!

 

Mi tuzyavar kayam prem kart rahin –

Happy Promise Day..!!

 

तुझ्यापासून कधीही दूर जाणार

नाही हे आज वचन देतो तुला –

Happy Promise Day..!!

 

Tuzyapasun kadhihi dur janar

nahi he aaj vachan deto tula –

Happy Promise Day..!!

 

 तुझं मन कधीतरी माझ्याकडून चुकून दुखावलं जाईल

पण तुझी साथ मात्र मी कधीही

सोडणार नाही याची खात्री बाळग.

माझं वचन आहे तुला..!

 

Tuza man kadhitari mazyakadun chukun dukhavala jail

pan tuzi saath matra mi kadhihi

sodnar nahi yachi balaga..

maza vachan aahe tula..!!

 

तुझ्यासारखी मुलगी मला मिळाली हे माझं भाग्य आहे आणि

माझं हे भाग्य माझ्यापासून कधीच

दुरावणार नाही याची मी काळजी घेईन हे वचन आहे.

 

Tuzyasarkhi mulgi mala milali he maza bhagya aahe aani

maza he bhagya mazyapasun kadhich

duravanar nahi yachi mi kalaji ghein he vachan aahe..!!

Promise day quotes in marathi assamese

Promise Day Quotes In Marathi

तुझ्याशिवाय माझ्या आयुष्याला काहीच

अर्थ नाही. तू आहेस  तर मी आहे,

तुला आयुष्यात कायम असाच साथ देत

राहीन हे माझं वचन आहे तुला..!

 

Tuzyashivay mazya aayushyala kahich

artha nahi. Tu aahes aahe ,

tula aayushyat kayam asach saath det

rahin he maza vachan aahe tula.. !!

 

माझ्यासाठी जगातील सर्वात सुंदर मुलगी तूच आहेस. आज मी तुला वचन देतो की,

मी फक्त तुझ्याशी लग्न करेन आणि इतर कोणालाही माझ्या

आयुष्यात तुझी जागा देणार नाही..!!

 

Mazyasathi jagatil sarvat sundar mulagi tuch aahes.. aaj mi tula vachan deto ki,

mi fakt tuzyashi lagn Karen aani etar konalahi mazya

aayushyat tuzi jaga denar nahi..!!

Promise day quotes in marathi and images

Promise Day Quotes In Marathi

कितीही संकट आले तरीही मी तुझ्याबरोबर

घट्ट पाय रोवून उभा राहीन –

Happy Promise Day..!!

 

Kitihi sankat ale tarihi mi tuzyabarobar

ghatt payrovun ubha rahin –

Happy Promise Day..!!

 

मी आयुष्यभर तुझी काळजी

घेईन माझं वचन आहे तुला..!!

 

Mi aayushyabhar tuzi kalaji

ghein maza vachan aahe tula..!!

 

 तुझ्या प्रेमात मी स्वतःला विसरने,

दिले तुला वचन

तुला कधी माझी परीक्षा घेऊन पाहायची असेल तर पाहा..

मी दिलेली वचनं कधीच मोडत नाही – Happy Promise Day..!!

 

Tuzya premat mi swata:la visarne,

dile tula vachan

Tula kadhi mazi parksha gheun pahaychi asel tar paha..

mi dileli vachan kadhich modt nahi – Happy Promise Day..!!

Promise day quotes in marathi a friend

Promise Day Quotes In Marathi

नाही आजपर्यंत बोलता आले,

आज ते सारे तुझ्यापुढे मांडणार आहे,

नाही जगू शकत तुझ्याशिवाय,

इतके तुला सांगणार आहे –

– Happy Promise Day..!!

 

Nahi aajprynta bolta aale,

aaj te sare tuzyapudhe mandnar aahe,

Nahi jagu shakt tuzyashivay ,

etake tula sanganar aahe

– Happy Promise Day..!!

 

 चंद्राचा तो शीतल गारवा,

मनातील प्रेमाचा पारवा

या नशिल्या संध्याकाळी हात तुझा हाती हवा…

वचन दे तुला मला कधीही न ये हा दुरावा..!!

 

Chandrala to shital garva,

mantil premacha parva

Ya nashilya sandhyakali haat tuzi hati hava..

vachan de tula mala kadhihi na ye ha durava..!!

 

आजच्या दिवशी  एक वचन तुला माझ्याकडून,

जेवढे सुख तुला देता येईल तेवढे देईन

काहीही झाले तरी शेवटपर्यंत साथ मात्र तुलाच देईन..!!

 

Aajchya divashi ek vachn tula mazyakadun,

jevdhe sukh tula deta yei tevdhe dein

Kahihi jhale tri shevtparynta saath matra tulach dein..!!!

Promise day quotes in marathi and dad

Promise Day Quotes In Marathi

माझ्यासाठी तू सर्व काही आहेस आणि तुझ्याशिवाय मी जगू शकत नाही.

मी आपल्यात कधीही दुरावा येऊ देणार नाही – Happy Promise Day..!!

 

Mazyasathi tu sarv kahi aahes aani tuzyashivay mi jagu shakat nahi..

mi aaplyat kadhihi durava yeu denar nahi – Happy Promise Day..!!

 

तुझ्या त्रासाची सवय करून घेतली आहे मी,

पण तुझ्या नसण्याची मला कधीही सवय होऊ देऊ नकोस.

मी कायम तुझीच राहीन – Happy Promise Day..!!

 

Tuzya trasachi savay karun ghetali aahe mi ,

pan tuzya nasnyachi mala kadhihi savay hou deu nakos..

mi kayam tuzich rahin – Happy Promise Day..!!

 

तुला ज्या ज्या क्षणी गरज असेल मी तुझ्याबरोबर असेन,

आपल्या प्रेमाची शपथ आज वचन देते तुला..!!

 

Tula jya jya kshni garaj asel mi tzuyabarobar asen,

aaaplya premachi shapath aaj vachan dete tula..!!

Promise day quotes marathi bayko

Promise Day Quotes In Marathi

मी नेहमी तुला समजून घेईन, इतर कोणी काही चुकीचं

सांगत असेल तरी विश्वास ठेवणार नाही.

कारण माझा तुझ्यावर खूपच विश्वास आहे – Happy Promise Day..!!

 

Mi nehmi tula samjun ghein etar koni kahi chukicha

sangat asel tari vishwas thevnar nahi.

Karan maza tuzyavar khupch vishwas aahe – Happy Promise Day..!!

 

मी आज तुझ्यासमोर माझ्या प्रेमाचे वचन घेत आहे,

माझा श्वास असेपर्यंत  मी फक्त आणि फक्त तुझीच राहीन

तुझ्याशिवाय  कोणाचाही विचार माझ्या  मनात येणार नाही..!!

 

Mi aaj tuzyasmor mazya premache vachan ghet aahe,

Maza shwas aseprynta mi fakt aani fakt tuzich rahin

Tuzyashivay konachahi vichar mazya manat yenar nahi..!!

 

माझा प्रत्येक क्षण हा फक्त आणि फक्त

तुझ्या विचारासाठीच असेल वचन आहे तुला.

आयुष्यभराची साथ मी निभावेन..!!!

 

Maza pratek kshan ha fakt aani fakt

tuzya vicharasathich asel vachan aahe tula..

aayushyabharachi saath mi nibhaven..!!

Promise day quotes for boyfriend in marathi

Promise Day Quotes In Marathi

 कधी तुला रडावं वाटलं तर मला बोलाव,

हसविण्याचं नाही पण तुझ्याबरोबर रडण्याचे वचन नक्की देते..!!

 

Kadhi tula radava vatala tar mala bolav,

hasvinucha nahi pan tuzyabarobar radnyache vachan nakki dete..!!

 

 तुझा मी, माझी तू –

Happy Promise Day..!!

 

Tuza mi, mazi tu –

Happy Promise Day..!!

 

तू आहेस म्हणून मी आहे,

तुझ्याइतकं प्रेम कोणीही करत नाही माझ्यावर याची मला जाणीव आहे.

म्हणूनच तुला कधीही सोडून जाणार नाही हे माझं तुला वचन आहे..!!

 

Tu aahes mhanun mi aahe,

tuzyaetka prem konihi kart nahi mayzvar yachi mala janiva aahe..

mhanunch tula kadhihi sodun janar nahi he maza tula vachan aahe..!!

Promise day quotes for best friend in marathi

Promise Day Quotes In Marathi

फक्त वचन नाही तर कायम तुझ्याबरोबर राहून मी दिलेले

वचन मी पाळेन हा माझा तुला शब्द आहे –

Happy Promise Day..!!

 

Fakt vachan nahi tar kayam tuzyabarobar rahun mi dilele

vachan mi palen ha maza tula shabd aahe –

Happy Promise Day..!!

 

मी तुझ्यापासून कितीही दूर असले तरीही प्रेम कायम

निभावेन माझं वचन आहे तुला..!!

 

Mi tuzyapasun kitihi dur asle tarihi prem kayam

nibhaven maza vachan aahe tula.. !!

 

 माझ्यासाठी तुझ्यापेक्षा जास्त महत्वाचं

इतर काहीही असणार नाही –

Happy Promise Day..!!

 

Mazyasthi tuzyapeksha jast mahtvacha

etar kahihi asnaar nahi –

Happy Promise Day..!!

Promise day quotes in marathi copy and paste

Promise Day Quotes In Marathi

माझ्यासाठी तू सर्वस्व आहेस आणि मी कायम तुला जपणार

आहे माझं वचन आहे तुला..!!

 

Mazyasthi tu sarsav aahes aani mi kayam tula japnar

aahe maza vachan aahe tula..

 

माझी मैत्रीण, माझं सर्वस्व,

माझी बायको सर्व काही एकाच व्यक्तीत मी पाहतो आणि ती तू आहेस.

मी हे कायम जपण्याचा प्रयत्न करेन –

Happy Promise Day..!!

 

Mazi maitrin, maza sarvsav

mazi bayko sarv kahi ekach vytkitit mi pahto aani tit u aahes..

mi ke kayam japnyacha pratyn Karen –

Happy Promise Day..!!

 

निभावता येणार नाही असं वचन देऊच नकोस,

पण तुझी साथ निभावण्याचं वचन मी माझ्याकडून तुला नक्की देत  आहे..!!

 

Nibhavata yenara nahi asa vachan deunch nakos,

pan tuzi saath nibhavnyacha vachan mi mazyakadun tula nakki det aahe..!!

Promise day quotes in marathi crush

Promise Day Quotes In Marathi

केवळ बंद डोळ्यातच नाही तर अगदी

उघड्या डोळ्यांनीही मी तुझ्यावर तितकंच

प्रेम करत राहीन आणि कायम तुझी राहीन –

Happy Promise Day..!!

 

Keval babdh dolyatach nahi tar agadi

udhdya dolyanihi mi tuzyvar titakach

prem rahin aani kayam tuzi rahin –

Happy Promise Day..!!

 

तू मिळाल्यावर काय हवंय मला अजून,

फक्त  कधीही दुरावा येऊ देणार नाहीस इतकं वचन दे मला –

Happy Promise Day..!!

 

Tu milyavar kay havay mala ajun,

fakt kadhihi durava yeu denara nahis etka vachan de mala –

Happy Promise Day..!!

 

तू कधीही मला सोडून जाण्याचा विचार जरी केलास तरीही मी तुला पुन्हा

आपल्या  प्रेमाने जिंकून घेईन हे वचन आहे तुला माझे…!!

 

Tu kadhihi mala sodun janyacha vichar jari kelas tari hi mi punha

aaplya premane jinkun ghein he vachan aahe tula maze..!!

Promise day quotes in marathi couples

Promise Day Quotes In Marathi

चंद्र आणि सूर्य असेपर्यंत मी तुला साथ देईन –

Happy Promise Day..!!

 

Chandra aani surya aseprynta mi tula saath dein –

Happy Promise Day..!!

 

फुलाच्या पाकळीप्रमाणे जपेन असं खोटं वचन मी

तुला कधीही देणार नाही पण तुझ्या

चेहऱ्यावरचे हसू कमी होऊ देणार नाही हे

मात्र नक्कीच वचन देईन..!!

 

Phulachya pakalipramane japen asa khota vachan mi

tula kadhihi denara nahi pan tuzya

chehrvyavarche hasu kami hou denara anhi he

matra nakkich vachan dein..!!

 

माझ्याकडून तुला जितके सुख देता येईल मी कायम

देण्याचा प्रयत्न करेन हे माझे तुला वचन आहे..!

 

Mazyakdun tula jitake sukh deta yeil mi kayam

denyacha pratyn Karen he maze tula vachan aahe..!!

Promise day quotes in marathi daughter

Promise Day Quotes In Marathi

 चंद्राचा तो शीतल गारवा,

मनातील प्रेमाचा पारवा

या नशिल्या संध्याकाळी हात तुझा हाती हवा…

वचन दे तुला मला कधीही न ये हा दुरावा..!!

 

Chandrala to shital garva,

mantil premacha parva

Ya nashilya sandhyakali haat tuzi hati hava..

vachan de tula mala kadhihi na ye ha durava..!!

 

मी कायम तुझ्यावर विश्वास ठेवेन,

पण त्याला कधी तडा जाऊ देऊ नकोस

– Happy Promise Day..!!

 

Mi kayam tuzyavar vishwas theven,

pan tyala kadhi tada jaau deu nakos

– Happy Promise Day..!!

 

तुझ्याशिवाय या जगात माझा सच्चा आणि पक्का मित्र कोणीही

नसेल हे माझं वचन आहे तुला..!!

 

Tuzyashivay ya jagat maza schha aani pakka mitra konihi

nasel he maza vachan aahe tula..!!

Promise day quotes for love in marathi

Promise Day Quotes In Marathi

तुला कधीही भूक लागली तरीही मी कायम तुला नुडल्स

करून देईन हे माझं तुला प्रेमाचं वचन..!!

 

Tula kadhihi bhuk lagali tarihi mi kayam tula noddles

karun dein he maza tula premacha vachan..!!

 

मी तुला कायम माझ्या मनात ठेवेन माझे वचन आहे तुला –

Happy Promise Day..!!

 

Mi tula kayam mazya manat theven maze vachan aahe tula –

Happy Promise Day..!!

 

मला तुझ्या प्रेम,  काळजी आणि वेळेशिवाय अधिक काहीच नको,

इतकंच वचन मला दे की, हे तू नक्की निभावशील..!!

 

Mala tuzya prem, kalaji aani veleshivay adhik kahich nako,

ektancha vachan mala de ki, kit u nakki nibhavashil..!!

Promise day quotes for husband in marathi

Promise Day Quotes In Marathi

तुझ्याशिवाय माझ्या आयुष्यात दुसरं कोणाही येणार नाही –

Happy Promise Day..!!

 

Tuzyashivay mazya aayushyat dusra konahi yenara nahi –

Happy Promise Day..!!

 

पैसा जगण्यासाठी गरजेचा असतो मान्य आहे,

पण त्याहीपेक्षा अधिक महत्वाचा तू आहेस.

कमी पैशात मी जगू शकते पण तुझ्याशिवाय नाही.

  त्यामुळे तुला वेळ नक्की देईन –

Happy Promise Day..!!

 

Paisa jagnyasathi garjecha asto manya aahe,

pan tyahipeksha adhik mhantvacha tu aahes,

kami pasishat mi jagu shakte pan tuzyashivay nahi..

tyamule tula vel nakki dein –

Happy Promise Day..!!

 

 मला चंद्र आणि तारे आणून देण्याचं वचन नकोय,

तर कायम तू साथ देशील हेच वचन दे..!!

 

Mala Chandra aani tare anun denyacha vachan nakoy ,

tar kayam tu sath deshil hech vachan de..!!

Promise day quotes in marathi jokes

Promise Day Quotes In Marathi

तू माझी कायम साथ

देशील मला वचन दे..!!

 

Tu mazi kayam saath

deshil mala vachan de..!!

 

तुला जेव्हा जेव्हा माझी गरज असेल मी कायम तुझ्यासह असेन –

Happy Promise Day..!!

 

Tula jevha jevha mazi garaj asel mi kayam tuzyasah asen –

Happy Promise Day..!!

 

तू माझा नवरा आहेस  हे मी

अभिमानाने जगाला नेहमी सांगत राहीन

– Happy Promise Day..!!

 

Tu maza navra aahes he mi

abhimanane jagala nehmi sangat rahin

– Happy Promise Day..!!

Promise day quotes for love marathi

Promise Day Quotes In Marathi

 तू तुझी दिलेली वचनं नेहमी

पाळशील हे आधी वचन दे..!!

 

Tu tuzi dileli vachan nehmi

palshil he aadhi vachan de..!!

 

जेव्हा भेट होईल आपली एक वचन हवं आहे,

याच जन्मी नाही तर प्रत्येक जन्मी मला तूच हवा आहेस..!!

 

Jevha bhet hoel aaplai ek vachan hava aahe,

yach jnmi nahi tar pratek jnmi mala tuch hava aahes..!!

 

कदाचित मी तुला खूप श्रीमंतीत ठेऊ शकणार नाही,

पण माझ्या प्रेमाने मी तुला कायम सुखात ठेवेन हे

माझ्याकडून तुला वचन आहे..!!

 

Kadachit mi tula khup shimanti theu shaknar nahi ,

mazya premane mi tula kayam sukhat thevene he

mazyakadun tula vachan aahe..!!

Promise day wishes for love marathi

Promise Day Quotes In Marathi

आपल्या नात्यात नेहमी तूच प्रथम असशील

हे  माझं तुला वचन आहे..!!

 

Aaplya natyat nehmi tuch prartham asshil

he maza tula vachan aahe..!!

 

मी एका हाताने सर्व दुनियेशी लढा देऊ शकतो.

फक्त त्यासाठी दुसऱ्या हातात तुझा हात हवा,

तू मला कायम साथ देशील हे वचन दे आणि माझी तुला कायम साथ असेलच..!!

 

Mi eka hatane sarv duniyeshi ladha deu shakto

fakt tyasathi dusrya hatat tuza hat hava,

tu mal kayam sath deshil he vachan de aani mazi tula kayam saath aselech…!!

 

मी तुला वेळ देत नाही ही तुझी तक्रार मला मान्य आहे,

पण मला जेव्हा कधी वेळ मिळेल तो फक्त आणि फक्त

तुझाच असेल हे वचन आहे तुला..!!

 

Mi tula vel det nahi hi tuzi takaar mala manya aahe,

pan mala jevha kadhi vel milel to fakt aani fakt

tuzyach asel he vachan aahe tula..!!

Promise day quotes in marathi comedy

Promise Day Quotes In Marathi

केवळ आणाभाका घेतल्या म्हणजे प्रेम पूर्ण होत असं  नाही.

ते निभावावं लागतं आणि ते निभावण्यासाठी आणाभाकांचीही गरज असतेच..!!

 

Keval aanabhaka ghetlya mahnje prem purn hat asa nahi..

te nibhavava lagata aani te nibhavnyasathi aanabhakanchihi garaj astech..!!

 

मी तुझ्यावर आयुष्यभर प्रेम करेन तुला वचन आहे –

Happy Promise Day..!!

 

Mi tuzyaar aayushybhare prem Karen tula vachan aahe –

Happy Promise Day..!!

 

 तुझा हात जो आता कायम धरला आहे तो कधीही न सोडण्यासाठी –

Happy Promise Day..!

 

Tuza hat jo aata kayam dharla aahe to kadhhi na sodnyasathi –

Happy Promise Day..!!

Best morning quotes in marathi

Promise Day Quotes In Marathi

तुझ्याशिवाय मी अपूर्ण आहे आणि मी जन्मभर तुला

असाच त्रास देत राहीन..!!

 

Tuzyashivay mi apurn aahe aani mi jnmbhar tula

asach tras det rahin..!!

 

 वेळ देऊन तू योग्य वेळी दिलेल्या

ठिकाणी पोहचशील असं वचन तू मला दे..!!

 

Vel deun tu yogya veli dilelya

thikani pohchshil asa vachan tu mala de..!!

 

 कायम तुझीच मी –

Happy Promise Day..!!

 

Kayam tuzich mi –

Happy Promise Day..!!

 

स्वतःपेक्षाही तुझ्यावर जास्त  प्रेम

करेन हे माझं तुला वचन आहे..!!

 

Swata:pekshahi tuzyavar jast prem

Karen he maza tula vachan aahe..!!

Promise day quotes in marathi distance relationship

Promise Day Quotes In Marathi

मी माझे सगळे जन्म हे फक्त आणि फक्त तुझा नवरा म्हणूनच जन्म घेईन –

Happy Promise Day..!!

 

Mi maze sagale jnm he fakt aani fakt tuza mhanunch jnm dein –

Happy Promise Day..!!

 

आयुष्यभर असावी तुझीच साथ हीच एक इच्छा आहे,

निभावेन तुझी साथ देतो वचन तुला आज –

Happy Promise Day..!!

 

Aayushyabhar asavi tuzich saath hich ek echha aahe,

nibhaven tuzi saath deto vachan tula aaj –

Happy Promise Day..!!

 

 विश्वास, मन आणि वचन या तीन गोष्टी कधीही मोडायच्या

नसतात आणि मी हे नेहमी लक्षात ठेवेन..!!

 

Vishwas man aani vachan ya tin gost kadhihi modalyachya

nastat aani mi he nehmi lakshaat theven..!!

 

सदैव पाठिशी उभा राहीन –

Happy Promise Day..!!

 

Sadaiv pathishi ubha rahin –

Happy Promise Day..!!

 

फक्त नवरा म्हणून नाही तर माझा मित्र

म्हणूनही मी तुझा कायम आदर करेन

– Happy Promise Day..!!

 

Fakt navra mhanun nahi tar maza mitra

mhnunhi mi tuza kayam aadar karen

– Happy Promise Day..!!

 

तुझा रूसवा, तुझा फुगवा सगळं मंजूर आहे मला,

पण मला कधीही सोडून जाणार नाहीस हे वचन दे मला..!!

 

tuza rusava, tuza phugava sagla manjur aahe mala,

pan mala kadhihi sodun janar nahis he vachan de mala..!!

 

 कायम तुझीच मी –

Happy Promise Day..!!

 

Kayam tuzich mi –

Happy Promise Day..!!

 

मी तुला कधीही विसरणार नाही आणि

कायम तुझ्यावर प्रेम करत राहीन –

Happy Promise Day..!!

 

Mi tula kadhihi visrnaar nahi aani

kayam tuzyavar prem kart rahin –

Happy Promise Day..!!

हे पण पहा

कृपया इकडे पण लक्ष द्या

प्रत्येक जन्मोजन्मी असच प्रेम मी तुझ्यावर करत राहील असं तुला मी वचन देत आहे हे वचन असच निभवत राहू. प्रॉमिस डे कोट्स मराठीत जीव मला तू भेटली तेव्हा मी तुला एक वचन दिलं होतं की प्रत्येक जन्मी मी तुला असं सुखी ठेवल. Promise Day Quotes In Marathi मित्रांनो तुम्ही या प्रोमीस डे च्या काही शुभेच्छा whatapp, facebook आणि तसेच instagarm या सर्व सोसिल मीडियाच्या माध्यमातून पाठू शकतात मला अश्या आहे कि तुम्हाला या कोट्स नक्की आवडल्या असतील.

तर आपण वरील पोस्टमध्ये प्रॉमिस डे च्या दिवसासाठी काय खास कोट्स बघितल्या. प्रॉमिस डे संदेश मराठीत प्रॉमिस डे च्या दिवशी मी तिला वचन देत आहे की मी तुझा सदैव पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील.. तुझ्या प्रत्येक सुखात दुःखात व प्रत्येक संकटामध्ये मी तुला मदत करेल.. आयुष्यभर तुझी काळजी घे असे देखील मी तुला वचन देत आहे. Promise Day SMS In Marathi आपल्या दोघांची मैत्री कधी तुटायची नाही.. तुला जेव्हा जेव्हा माझी गरज लागेल तेव्हा मी कायम तुझ्या सेवेसाठी हजर राहिला असून मी तुला वचन देतो…

कायम सोबत राहण्याच्या वचन मी तुला दिला हे वचन तू कधी है तोडू नकोस. प्रॉमिस डे स्टेट्स मराठीत तर मित्रांनो मी आशा करतो की तुम्हाला प्रॉमिस डे च्या कोट्स नक्की आवडतील अशी आशा करतो… Promise Day Status In Marathi या कोट्स म्हणून तुम्हाला ज्या खूप आवडतात तुम्ही तुमच्या मित्राला या दिवशी त्यांना जरूर पाठवा… या कोट्स तुम्ही फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप वर सुद्धा शेअर करू शकतात…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *